Начало » Other languages » Eesti » Rahvusvaheline usutunnistusest või veendumustest tingitud vägivalla ohvrite mälestuspäev: kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus

Rahvusvaheline usutunnistusest või veendumustest tingitud vägivalla ohvrite mälestuspäev: kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus

In other languages: BG – GR – ES – FR – RUS – CS – DE – IT – RO – AR – ZH  FA

Rahvusvahelisel usutunnistusest või veendumustest tingitud vägivalla ohvrite mälestuspäeval avaldame austust neile, kes on kaotanud elu või keda on rünnatud, ähvardatud või taga kiusatud nende usutunnistuse või veendumuste tõttu.

Kogu maailmas diskrimineeritakse liiga paljusid nende olemuse pärast või selle pärast, millesse nad usuvad või ei usu. Tagakiusamine on suunatud nende vastu, kes väljendavad oma usku või veendumusi usutalituste või hariduse kaudu, või nende vastu, kes muudavad oma usku või veendumusi või loobuvad nendest.

Rünnakud üksikisikute vastu nende usutunnistuse või veendumuste alusel ning usulise doktriini, tõekspidamise või tava ettekäändel toime pandud vägivald on vastuvõetamatud.

COVID-19 pandeemia puhul näeme vandenõuteooriaid usu- ja veendumuskogukondade kohta ja nende patuoinaks tegemist, mis aitab kaasa usulise vihkamise avalikule propageerimisele, mis on käsitatav diskrimineerimise, vaenu ja vägivalla õhutamisena. Need on sageli varajased hoiatavad märgid vägivaldsetest rünnakutest ning muudest inimõiguste rikkumistest. Samal ajal on usutegelastel oluline roll abi- ja sotsiaalteenuste pakkumisel, aidates kaasa ülemaailmsele pandeemiavastasele võitlusele.

Meie pühendumus tugineb usu- ja veendumusvabadust käsitlevatele ELi suunistele. EL püüab võidelda üksikisikute tagakiusamise ja diskrimineerimise kõigi vormide vastu, pühendudes mitmepoolsusele ning osaledes ÜRO inimõigusi käsitlevatel foorumitel ja ÜRO juhitud algatustes.

Viimase kümne aasta jooksul on EL demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) kaudu rahastanud usu- ja veendumusvabadusega seotud projekte rohkem kui 22 miljoni euro väärtuses kõigis maailma piirkondades, sealhulgas meetmeid vihakõne vastu võitlemiseks ning kogukondade- ja religioonidevahelise dialoogi edendamiseks.

Euroopa Liit jätkab tööd nii liidus kui väljaspool seda, et võidelda usutunnistuse või veendumuste alusel toimuva diskrimineerimise ja vihakõne vastu, karistamatuse vastu, ning vastutustundlikkuse suurendamise eesmärgil.

Allikas: Euroopa Liidu Nõukogu

Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal