Начало » Other languages » Čeština » Mezinárodní den památky obětí násilných činů z důvodu jejich náboženského vyznání nebo přesvědčení: prohlášení vysokého představitele jménem Evropské unie

Mezinárodní den památky obětí násilných činů z důvodu jejich náboženského vyznání nebo přesvědčení: prohlášení vysokého představitele jménem Evropské unie

In other languages: BGGRESFRRUSDEENITRO AR

U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí násilných činů z důvodu jejich náboženského vyznání nebo přesvědčení chceme uctít památku všech, kteří přišli o život, jsou terčem útoků, zastrašování nebo pronásledování z důvodu svého náboženského vyznání nebo přesvědčení.

Příliš mnoho osob je na celém světě diskriminováno kvůli samotné podstatě svého bytí nebo kvůli tomu, v co věří či nevěří. Pronásledováni jsou ti, kteří své náboženské vyznání nebo přesvědčení projevují prostřednictvím bohoslužeb a v rámci vzdělávání, či ti, které své náboženské vyznání nebo přesvědčení mění či opouštějí.

Útoky na jednotlivce na základě jejich náboženského vyznání nebo přesvědčení, jakož i násilí páchané pod záminkou náboženské doktríny nebo na základě náboženských příkazů či zvyklostí jsou nepřijatelné.

V souvislosti s pandemií COVID-19 se setkáváme s konspiračními teoriemi a svalováním viny na náboženské komunity a společenství věřících, což přispívá k prudkému nárůstu veřejné propagace náboženské nenávisti, která podněcuje k diskriminaci, nepřátelství nebo násilí. Často se jedná o první varovné signály násilných útoků a jiných forem porušování a zneužívání lidských práv. Náboženské subjekty však zároveň zastávají zásadní úlohu při poskytování pomoci a sociálních služeb, a přispívají tak k celosvětovému boji proti pandemii.

Naše odhodlání vychází z provádění obecných zásad EU pro prosazování a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení. Našim cílem je zabývat se veškerými formami pronásledování a diskriminace jednotlivců, a to prostřednictvím závazku EU k multilateralismu a angažovanosti v rámci fór OSN pro lidská práva a iniciativ vedených OSN.

V průběhu uplynulých deseti let financovala EU skrze evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) projekty související se svobodou náboženského vyznání nebo přesvědčení za více než 22 milionů eur ve všech oblastech světa, mimo jiné včetně opatření zaměřených na boj proti nenávistným projevům a na podporu dialogu mezi komunitami a mezináboženského dialogu.

Evropská unie bude i nadále vyvíjet činnost doma i v zahraničí s cílem bojovat proti diskriminaci a nenávistným projevům na základě náboženského vyznání či přesvědčení a bojovat proti beztrestnosti a za posílení odpovědnosti.

Zdroj: Rada Evropské unie

Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal