Mersin Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki Paskalya Ayini Sosyal Medya’dan İzlendi | FOTOĞRAFLAR

In other languages: BG


Mersin Aziz Cebrail ve Aziz Mikail Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki Paskalya ayini Covid-19 tedbirleri çerçevesinde cemaate kapalı olarak yalnızca kilise görevlilerinin katılımıyla 1 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00-20:00 arasında icra edildi.

Paskalya ayini, kilisenin Facebook sayfasından canlı olarak verildi. Böylece Kutsal Paskalya Ayini herkes tarafından evlerde izlenebildi. İnsanlar, sosyal medyadan birbirlerini, “İsa Dirildi-Gerçekten Dirildi” sözleriyle kutladılar.

Paskalya ayinini yöneten kilisenin pederi İspir Teymur, “Hristiyanlık inancında eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı, Aziz Pavlus’un dediği gibi, ‘Bütün imanımız batıl olurdu.’ İsa dirildi, ey ölüm zaferin nerede? İsa dirildi, ey ölüm dikenin nerede? Hristiyanlık imanının temeli bu iki kelimede gizlidir” diye belirtti.

Peder İspir, Paskalya Bayramı’nın önemini şu sözlerle anlattı: “Kutsal Paskalya Bayramı, Hristiyanlık imanının en büyük bayramıdır. Rab İsa Mesih’in haç üzerinde ölümünden üç gün sonra dirildiği gündür. Beşeriyet tarihinin akışını değiştiren bu olay Hristiyanlığın temelini oluşturur. Çünkü Tanrı Sözü’nün yaşam saltanatına sahip ve bedensel ölümü yenecek gücü olduğuna hiç kimsenin inanma imkanı yoktu. Rab İsa Mesih’in dirilişi inanlılara bu imkanı verdi. Mesih dirildi ve yaşam sonsuza kadar güneş gibi doğdu.” (SAT-7 TÜRK HABER / Mersin)

Kaynak: Haber.sat7turk.com

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal