Начало » Other languages » Română » Mesajul Patriarhului Ecumenic pentru Anul Nou al Bisericii (Indiction) | 01.09.2020

Mesajul Patriarhului Ecumenic pentru Anul Nou al Bisericii (Indiction) | 01.09.2020

In other languages: GR – EN – FR – IT – RUS – UKR – ES BG – PT

BARTOLOMEU
PENTRU MERCIUL ARHISPECEI LUI DUMNEZEU CONSTANTINOPLE-NOU ROMÂNĂ
ȘI
PATRIARCH ECUMENIC PENTRU
TOTUL COMPLEMENT AL GRĂCII BISERICII, PACE ȘI MILĂ DEȘI CREATORUL TOTULUI DOMNUL ȘI DUMNEZEULUI ȘI MĂSCUTORUL LUI IISUS HRISTOS

Dragul nostru frate Ierarhi și copiii iubiți în Domnul,

Este o convingere împărtășită că, în vremea noastră, mediul natural este amenințat ca niciodată în istoria omenirii. Mărimea acestei amenințări devine evidentă prin faptul că ceea ce este în joc nu mai este calitatea, ci păstrarea vieții pe planeta noastră. Pentru prima dată în istorie, omul este capabil să distrugă condițiile de viață pe pământ. Armele nucleare sunt simbolul titanismului prometean al omului, expresia tangibilă a „complexului de atotputernicie” al „zeului om” contemporan.

În folosirea puterii care provine din știință și tehnologie, ceea ce este revelat astăzi este ambivalența libertății omului. Știința servește viața; contribuie la progres, la confruntarea bolilor și a multor afecțiuni considerate până acum „fatidice”; creează noi perspective pozitive pentru viitor. Totuși, în același timp, îi oferă omului mijloace atotputernice, al căror folosire greșită poate fi transformată distrugătoare. Ne confruntăm cu distrugerea desfășurată a mediului natural, a biodiversității, a florei și faunei, a poluării resurselor acvatice și a atmosferei, prăbușirea progresivă a echilibrului climatic, precum și a altor excese de granițe și măsuri în multe dimensiuni ale vieții . Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe (Creta, 2016) a decretat corect și splendid că „cunoașterea științifică nu mobilizează voința morală a omului, care cunoaște pericolele, dar continuă să acționeze ca și cum nu ar ști”. (Enciclică, § 11)

Este evident că protecția binelui comun, a integrității mediului natural, este responsabilitatea comună a tuturor locuitorilor pământului. Imperativul categoric contemporan pentru omenire este că trăim fără a distruge mediul. Cu toate acestea, în timp ce la nivel personal și la nivelul mai multor comunități, grupuri, mișcări și organizații, există o demonstrație de o mare sensibilitate și responsabilitate ecologică, națiunile și agenții economici sunt incapabili – în numele ambițiilor geopolitice și al „autonomiei economia ”- să adopte deciziile corecte pentru protecția creației și să cultive în schimb iluzia că pretinsa„ distrugere ecologică globală ”este o fabricare ideologică a mișcărilor ecologice și că mediul natural are puterea de a se reînnoi.

Faptul că, în perioada pandemiei noului coronavirus Covid-19, cu restricțiile obligatorii de circulație, oprirea fabricilor și diminuarea activității și producției industriale, am observat o reducere a poluării și îngrădirea atmosferei. , a dovedit natura antropică a crizei ecologice contemporane. A devenit din nou clar că industria, mijloacele de transport contemporane, automobilul și avionul, prioritatea negociabilă a indicatorilor economici și altele asemenea, au un impact negativ asupra echilibrului de mediu și că o schimbare de direcție către o economie ecologică constituie o neclintită. necesitate. Nu există progrese autentice care să se bazeze pe distrugerea mediului natural. Este de neconceput să adoptăm decizii economice fără să ținem cont și de consecințele ecologice ale acestora. Dezvoltarea economică nu poate rămâne un coșmar pentru ecologie. Suntem siguri că există o modalitate alternativă de structură și dezvoltare economică pe lângă economism și orientarea activității economice către maximizarea profitării. Viitorul umanității nu este homo œconomicus.

Patriarhia ecumenică, care în ultimele decenii a fost pionieră în domeniul protecției creației, își va continua inițiativele ecologice, organizarea de conferințe ecologice, mobilizarea credincioșilor săi și, în special, a tinereții, promovarea protecției mediului ca subiect fundamental pentru dialogul interreligios și inițiativele comune ale religiilor, contactele cu liderii și instituțiile politice, cooperarea cu organizațiile de mediu și mișcările ecologice. Este evident că colaborarea pentru protecția mediului creează căi suplimentare de comunicare și posibilități pentru noi acțiuni comune.

Repetăm ​​că activitățile de mediu ale Patriarhiei Ecumenice sunt o extensie a conștiinței sale de sine eclesiologice și nu cuprind o simplă reacție circumstanțială la un fenomen nou. Însăși viața Bisericii este o ecologie aplicată. Sacramentele Bisericii, întreaga sa viață de cult, asceza și viața comunală, viața de zi cu zi a credincioșilor săi, exprimă și generează cel mai profund respect pentru creație. Sensibilitatea ecologică a Ortodoxiei nu a fost creată de ci a ieșit din criza de mediu contemporană. Lupta pentru protecția creației este o dimensiune centrală a credinței noastre. Respectul pentru mediu este un act de doxologie al numelui lui Dumnezeu, în timp ce distrugerea creației este o ofensă împotriva Creatorului, complet ireconciliabilă cu principiile de bază ale teologiei creștine.

Cei mai onorați frați și copii dragi,

Valorile ecofriendale ale tradiției ortodoxe, moștenirea prețioasă a Părinților, constituie o terasament împotriva culturii, al cărei fundament axiologic este dominarea omului asupra naturii. Credința în Hristos inspiră și întărește efortul uman chiar înaintea imenselor provocări. Din perspectiva credinței, putem descoperi și evalua nu numai dimensiunile problematice, ci și posibilitățile și perspectivele pozitive ale civilizației contemporane. Apelăm la tineri și bărbați ortodocși să realizeze semnificația de a trăi ca creștini credincioși și oameni contemporani. Credința în destinul etern al omului ne întărește mărturia în lume.

În acest spirit, de la Phanar, vă dorim tuturor un nou an ecleziastic propice și binecuvântat, roditor în faptele asemănătoare cu Hristos, în beneficiul întregii creații și spre gloria Creatorului atot-înțelept al tuturor. Și invocăm asupra voastră, prin mijlocirea Celui-Sfântului Teotokos, Pammakaristos, harul și mila Dumnezeului minunilor.

1 septembrie 2020
+ Bartolomeu din Constantinopol
Suplicant fericit al tuturor înaintea lui Dumnezeu

Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal