Съобщение до учителите по Религия във връзка с разпространението на учебниците на Свещения Синод в Епархиите на БПЦ-БП

Във връзка с издадените от Българската Патриаршия учебници по Религия – Християнство (Православие) уведомяваме учителите по Религия – Християнство (Православие), че учебниците са отпечатани и вече са доставени до епархиите на БПЦ в границите на България.

Учителите могат да получат безплатно учебници от 1. до 5. клас за водените от тях групи ученици през новата учебна 2020/2021 г. След нейния край учебниците се депозират обратно в училището – за следващия випуск.

За получаване на синодалните учебници учителите трябва да се свържат със съответната митрополия, в чийто диоцез се намира училището / училищата им. Всеки учител следва да изпрати до администрацията на митрополията своята заявка – свободен текст, включваща име, контакти, училище, населено място, форма на обучението по Религия, брой групи и необходимите бройки учебници според класовете, в които ще протича обучение по Православие.

За улеснение на учителите прилагаме електронна връзка с контактни данни за отделните епархии: https://bg-patriarshia.bg/index.php?file=dioceses.xml

както и прикачен файл с контакти на координаторите на БПЦ-БП по места.

Пожелаваме благословен от Бога успех на всички учители, които ревностно са се посветили на духовно-нравственото възпитание и образование на българските деца!

Източник: Българска Патриаршия

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal