Warszawa: kurs homiletyczno-administracyjny | ZDJĘCIA

In other languages: ELBG


Z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie odbywa się obecnie druga edycja kursu homiletyczno-administracyjnego dla duchowieństwa ze wszystkich diecezji Cerkwi prawosławnej w Polsce.

Podczas seminarium odbywającego się w dniach 22-25 września br., wyznaczeni duchowni, którzy na co dzień pełnią różne funkcje w parafiach, mający różny staż kapłański, uczestniczą w kursie, którego celem jest podniesienie umiejętności w dziedzinie głoszenia kazań i szeroko rozumianej, parafialnej administracji.

Kurs rozpoczęto 22 września molebnem w kaplicy seminaryjnej, który odprawił Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy. Plenarną część szkolenia rozpoczął metropolita Sawa, który zwrócił uwagę duchownych na dwie zasadnicze kwestie. Jego Eminencja przypomniał, że z chwilą przyjęcia święceń kapłańskich, duchowny wchodzi na Golgotę i Krzyż Pański, z którego sam dobrowolnie nie może zejść. W dalszej kolejności hierarcha zwrócił uwagę słuchaczy na to, że kapłan musi bardzo uważnie obserwować otaczający go świat, uświęcać go swoją modlitwą oraz swoim jestestwem.

W trakcie trwania kursu duchowni mają możliwość uzyskania nowej wiedzy w cyklu wykładów. Między innymi, odbywają się prelekcje dotyczące sposobu przygotowywania kazań,  wyznaczania celu oraz omówienia sposobu ich wygłaszania, ze szczególnym uwzględnieniem czystości języka. Słuchacze usystematyzują dotychczasową wiedzę z prowadzenia administracji cerkiewnej z uwzględnieniem aktualnych przepisów RODO oraz zmian zachodzących w systemie prawnym.

Kurs szkoleniowy zostanie zakończony wewnętrznym egzaminem z przygotowanego i wygłoszonego kazania, gdzie akcent położony zostanie na treść i formę. Pod uwagę brane będą także okoliczności jego wygłoszenia. Kurs homiletyczno-administracyjny podwyższy kwalifikacje w dziedzinie głoszenia kazań oraz administrowaniu parafią.

ks. prot. Adam Dzienisiuk

zdjęcia: autor i diakon Krzysztof Szeremeta

Źródło: orthodox.pl

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal