Начало » Other languages » Polski » Inauguracja roku akademickiego w seminarium | ZDJĘCIA

Inauguracja roku akademickiego w seminarium | ZDJĘCIA


Podwyższenie Krzyża Pańskiego jest świętem, które w swym duchowym majestacie rozciąga się na przestrzeń całego roku liturgicznego. Dla prawosławnego chrześcijanina każdy dzień jest swoistym i nieustającym oddawaniem uwielbienia św. Krzyżowi, dniem triumfu Ukrzyżowanego nad śmiercią i nicością.

Tegoroczna inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2022 w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie przypadła na dzień święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego.

Uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie. W dzień święta, św. Liturgię sprawował Jego Eminencja metropolita Sawa, któremu asystowali wykładowcy będący duchownymi. Nie zabrakło pozostałej kadry profesorskiej, studentów oraz wierni. Podczas nabożeństw śpiewał chór seminarium.

Po Świętej Liturgii z arcypasterskiem pouczeniem do studentów zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa słowami: „Wy, młodzi ludzie, przyszliście do seminarium, aby wziąć Krzyż Chrystusa na swoje plecy. Waszym zadaniem jest donieść ten Krzyż do samego końca. Tylko wówczas będziecie mogli nazywać się prawosławnymi chrześcijanami”. Jego Eminencja przytoczył również przykłady różnych postaw wśród apostołów – św. Piotra, który przeżywał chwile zwątpienia, Judasza, który całkowicie odstąpił od Chrystusa oraz św. Jana, który pozostał wierny do końca życia. Hierarcha życzył studentom, aby trwali w Janowej wierności już od chwili, gdy przekroczyli próg tej uczelni po raz pierwszy.

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego jest dniem szczególnym dla rektora seminarium, Jego Magnificencji ks. prof. Jerzego Tofiluka, który właśnie w tym dniu, czterdzieści lat temu, otrzymał święcenia kapłańskie. Metropolita Sawa podziękował ks. rektorowi za dotychczasową pracę, którą włożył w edukację i wychowanie kilku pokoleń duchownych. Za swoją pracę ks. Jerzy Tofiluk został nagrodzony Orderem św. Marii Magdaleny I stopnia.

Po św. Liturgii w seminaryjnej auli odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. W mowie powitalnej ks. Tofiluk podzielił się refleksjami dotyczącymi mistycznego poznawania Boga przez człowieka. Przez pryzmat rozważań o Tradycji i istocie Prawosławia, ks. rektor zwrócił uwagę studentów na to, że nadrzędnym celem studiów w seminarium jest nauka modlitwy i rozwój duchowy, bez których teologia jako dziedzina sama w sobie jest niewystarczająca. Następnie głos zabrał Jego Eminencja metropolita Sawa, który przywitał zebranych i pogratulował studentom dokonanego wyboru. „Usłyszeliście głos Chrystusa wołającego: Pójdź za mną! Rozwijajcie swoje powołanie, ponieważ nie jest ono czymś dokonanym – je także trzeba rozwijać i udoskonalać (…). W obliczu każdego trudu uciekajcie się do Przenajświętszej Bogurodzicy i do Chrystusa, rozmawiajcie z Nimi. To Chrystus jest dla Was wzorem, jest Waszym opiekunem i to Jemu poświęcacie całe swoje życie. Często pojmujemy to dopiero w obliczu trudnych sytuacji, kiedy zostajemy sami i zwracamy się do Niego ze słowami „Zostałeś mi tylko Ty”. Wówczas Chrystus wyciąga do nas Swoją rękę i pozwala nam doświadczyć Jego miłosierdzia i obecności”.

Po słowach Jego Eminencji miała miejsce uroczysta immatrykulacja, podczas której nowoprzyjęci studenci ślubowali wierność Świętej Cerkwi i wyrazili pragnienie kierowania się w życiu ewangelicznymi zasadami miłości i służby. Zgodnie z coroczną tradycją, bezpośrednio po uroczystym ślubowaniu, wygłoszony został pierwszy wykład. Tegorocznym gościem i honorowym prelegentem był ks. dr Henryk Paprocki, były wieloletni wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego, który wygłosił referat na temat „Obecność wymiaru eschatologicznego w doczesności”.

Radosław Szwedowski 

zdjęcia: diakon Krzysztof Szeremeta, archiwum PSD

Źródło: orthodox.pl

Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal