Начало » Other languages » Türkçe » Ekümenik Patrik Bartolomeos’un Kilise yeni yılı mesajı 2021

Ekümenik Patrik Bartolomeos’un Kilise yeni yılı mesajı 2021

In other languages: ELENBGFRITESPTRORUSUAFI – ID – KO – DE


+ BARTHOLOMEOS

ALLAH’IN MERHAMETİYLE,

EKÜMENİK PATRİK, YENİ ROMA ve

İSTANBUL BAŞEPİSKOPOSU

BÜTÜN KİLİSE TOPLULUĞUNA,

TÜM YARADILIŞIN YARADANI,

RAB’BİMİZ, TANRI’MIZ ve

KURTARICIMIZ İSA MESİH’TEN LÜTÛF,

ESENLİK VE MERHAMET OLSUN

Çok kıymetli kardeşlerimiz ve Rab’de sevgili evlatlarımız,

Çevre için duânın resmî günü olan İndiktos yortusu, bu sene insanlığı iklim değişikliğinden ötürü son derece şiddetli doğal afetler; tüm gezegende yaşanan sel ve yangın felâketleri, korona pandemisi ve onun sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla karşı karşıya bırakıyor.

Seyahatlere getirilen kısıtlamalar ve sanayii alanındaki sınırlamalar, atık ve zararlı gaz salınımını azaltmıştır. Bu da dünyadaki her şeyin birbiriyle etkileşim içinde olduğuna, hayatın tüm boyutlarının birbirine her zaman bağlı ve bağlantılı olduğuna dair bir kanıt teşkil ediyor. Aynı zamanda, bir kez daha Ekümenik Patrikliğin, Kilise’nin litürjik geleneğinin ve ilâhiyatının bir uzantısı olan ekolojik girişimlerinin, bilimin bulgularıyla ve uzmanların doğal hayatın bütünlüğünü korumak adına sunduğu önerileri ile ne kadar uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

Sağlık krizinin olumsuz sonuçlarının hızlı bir şekilde aşılabilmesi ve tüm dünyadaki devletlerin semavî bir aydınlanmaya nâil olabilmesi için duâ ediyoruz. Öyle ki, ekonomizme (her tür faaliyetten maddi menfaat gütme durumu) veya pandemi öncesi ekonominin ilkelerine, doğal kaynaklardan onları yok edecek şekilde yararlanmaya ve aşırı tüketim / üretim hayatına geri dönmemeleri ya da bu doğrultuda ısrarcı olmamaları için telkin ediyoruz. Bizim de samimi dileğimiz, covid-19 aşısının güya tehlikeli olduğuna dair bilimsellikten uzak görüşlerin yayılmasının, uzmanların uğradığı iftiraların ve hastalığın ciddiyetinin içi boş tezlerle küçümsenmesinin son bulmasıdır. Maalesef ki iklim değişikliği, onun sebepleri ve getirdiği yıkıcı sonuçlar hakkında da benzer tutumlar sergileniyor. Oysa, hakikat bambaşkadır. Onun karşısında da mesuliyet, işbirliği, ortak hareket ve ortak vizyon elzemdir.

Günümüzde insan neslinin aleyhinde gerçekleşen tüm bu olaylara bilerek duyarsız kalmak düşünülemez. Mağdur durumdaki kardeşlerimizi ve “çok iyi“ olan (Yaratılış 1:31) kâinatı umursamamak Yaradan’a hakarettir ve O’nun emirlerini hiçe saymaktır. Nerede ki yaradılışa karşı saygı ve „Allah’ın çok sevdiği“ insana karşı pratikte sevgi gösterilir, orada O bizzat mevcuttur.

Kutsal ve Büyük Sinod’dan (Girit 2016) sonra Ekümenik Patriklik, bu Sinod’un kararları ve ruhuyla hemfikir olacak şekilde, Ortodoks Kilisesi’nin günümüz dünyasındaki tanıklığına, sosyal sorumluluklarına ve inancımızın bu alandaki etkilerine dair bir metin hazırlaması için ilahiyatçı bilim insanlarından oluşan bir heyet belirledi. Patrikliğimizin San Sinod Meclisi tarafından da onaylanarak yayınlanması onaylanan ve „Dünyadaki yaşam adına. Ortodoks Kilisesi’nde sosyal kültüre anlayışı“ başlığını taşıyan bu metinde, şu isabetli açıklamalar mevcut: „Kilise, imanlıların, bilimin getirdikleri karşısında müteşekkir olmalarını ve hatta bu bulguları, onları dünyaya ve tarihe bakış açılarını yeniden gözden geçirmeye yöneltse bile, kabul etmelerini teşvik ediyor. Bilimselliğe duyulan arzu, Allah’ın gizeminde daha da derinleşmeye duyulan arzuyla aynı kaynağa sahiptir“ (SS 71).

Mesih’in Aziz Büyük Kilisesi, doğal hayatın korunmasının ve kardeşlerimiz adına icra edilen hayırseverlik ve dayanışmanın birbirinden asla ayrılmayan bir bütün olduğunu daima vurguluyor. Çevre dostu davranış kadar insan şahsının sahip olduğu kutsallığı tanımak da „Ayin sonrası ayin“, Kilisemizin ibadet (litürjik) yaşamının en önemli boyutlarındandır. Kilise hayatı, yaradılışa fiilen duyulan saygıyı, yardımlaşma ile beşerî medeniyetin vuku bulduğu yeri ve üslubu teşkil eder.

Pek değerli kardeşler ve çok sevgili evlatlar,

Geçtiğimiz bu zor süreçte, pandeminin önüne geçilmesi için önlemler almak, Kilise’nin en öncelikli sorumluluklarından biridir. Her bireyin korona aşısına ulaşımını desteklemek de mutlak ahlâki ödevimizdir. Özellikle de daha yoksul halklara bu imkânın sağlanmasının taşıdığı önem, Rab’bin „Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz“ (Matta 25, 40) sözünden de anlaşılmaktadır. „Mesih’in bizi sevdiği gibi“ (Efesliler 5,2) biz de birbirimizi sevmeliyiz. Yaradılışın „ruhânileri“ olmalıyız, onu koruyarak, şefkatle ve dikkatle işleyerek, ilahî lütfun bu çok değerli armağanını şükranla her şeyin Yaradanı’na sunarak.

Sözlerimizi bitirirken, hepinize mübarek, sağlıklı ve verimli bir yeni Kilise yılı diliyorum. Pek kutlu (Pammakaristos) Meryem Ana’nın şefaatleriyle, Rab’bimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in lütfu ve merhameti hepinizin üzerine olsun. İzzet ve kudret ebediyen O’na aittir. Amin!

1 Eylül 2021

Hepinizin Yüce Allah’a hararetli duâcısı olan

+ Patrik Bartholomeo

Το Μήνυμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για την εορτή της Ινδίκτου (1 Σεπτεμβρίου 2021). Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην προσευχή υπέρ της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος.

Posted by Ecumenical Patriarchate on Monday, August 30, 2021

Kaynak: Οικουμενικό Πατριαρχείο | Ecumenical Patriarchate

Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal