S-au împlinit cinci ani de la începerea lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod din Creta


Lucrările Sfântului și Marelui Sinod din Creta, un eveniment major din istoria eclesială, au început acum cinci ani, în ziua de 16 iunie 2016.

Sinodul a avut loc la Academia Ortodoxă din Creta până în data de 26 iunie 2016, sub președinția Sanctității sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Delegația Patriarhiei Române, condusă de Patriarhul Daniel, a participat la toate lucrările Sinodului.

Reiterăm cuvintele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresate participanților la Seminarul „Receptarea hotărârilor Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Creta, 2016”, care a avut loc în 15 iunie 2017 la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti:

„În pofida absenţei surprinzătoare şi, desigur, regretabile a patru Biserici Ortodoxe autocefale, Sfântul şi Marele Sinod din Creta a fost un eveniment spiritual major al Ortodoxiei, care, după decenii de alternanţă între pregătiri şi amânări, entuziasm şi ezitări, a dezbătut, amendat şi aprobat documente semnificative pentru viaţa şi misiunea Bisericii Ortodoxe, în contextul complex al lumii de azi”.

„Astfel, Enciclica, Mesajul şi cele şase documente, aprobate de toţi întâistătătorii Bisericilor prezente şi de majoritatea copleşitoare a ierarhilor prezenţi la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod din Creta, descriu problemele majore care afectează viaţa şi misiunea Bisericii Ortodoxe azi, precum şi relaţiile acesteia cu ansamblul lumii creştine, cu adepţii altor religii şi cu o societate tot mai secularizată”.

Lucrările Sinodului s-au încheiat în data de 26 iunie 2016, dar au urmat conferințe, întâlniri locale și discuții pe marginea documentelor aprobate.

Sursă: basilica.ro

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal