Patriarhul: Nu este suficient să vorbim despre unitatea Bisericii. Mântuitorul nu ține o predică, ci se roagă


În Duminica a 7‑a după Paşti, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reşedinţei Patriarhale, în care a reliefat că în Evanghelia citită în cadrul Sfintei Liturghii (Ioan 17, 1‑13) ni se arată că dreapta credinţă şi rugăciunea menţin unitatea Bisericii. Preafericirea Sa a subliniat că între mărturisirea dreptei credinţe şi unitatea Bisericii este o strânsă legătură, „deoarece dreapta credinţă este cea care ne deschide porţile Împărăţiei cerurilor, dreapta credinţă şi dreapta vieţuire sau vieţuirea sfântă sunt condiţii pentru mântuire”.

Întâistătătorul Bisericii noastre a precizat că Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic ne arată, pe lângă legătura dintre mărturisirea dreptei credinţe şi unitatea Bisericii, şi legătura cu sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt sau Cincizecimea. „În ziua Pogorârii Duhului Sfânt se realizează constituirea Bisericii lui Hristos drept comunitate divino‑umană care adună prin dreapta credinţă şi prin Botez mulţimea persoanelor şi popoarelor din neamuri diferite, şi aceasta este Biserica lui Hristos. Duminica a 7‑a după Paşti face, aşadar, legătura între Înălţarea Domnului şi Pogorârea Duhului Sfânt. În mod deosebit, Sfinţii Părinţi de la Sinodul I Ecumenic ne arată că, atunci când este în primejdie dreapta credinţă din cauza rătăcirilor, ereziilor şi dezbinărilor, este în primejdie şi unitatea Bisericii. De aceea, Sfântul Împărat Constantin cel Mare, voind să aibă unitate în imperiu, a convocat Sinodul I Ecumenic, ce s‑a întrunit la data de 20 mai în anul 325, la Niceea. Cei 318 Părinţi care s‑au adunat acolo, după lungi dezbateri teologice, au hotărât să formuleze dreapta credinţă privind dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos, deoarece ereticul Arie din Alexandria Egiptului spunea că Dumnezeu adevărat este doar Dumnezeu‑Tatăl, iar Fiul este o creatură, o făptură îndumnezeită”, a explicat Preafericirea Sa.

„Dreapta credinţă se păstrează împreună, nu în mod separat”

În continuare, Părintele Patriarh Daniel a subliniat faptul că Sfinţii Părinţi de la Sinodul I Ecumenic au hotărât împreună formularea dreptei credinţe. „Prin aceasta vedem că dreapta credinţă se păstrează împreună, nu în mod separat. Sfintele Scripturi se interpretează împreună, printr‑o gândire comună, inspirată de Duhul Sfânt, a celor care au în grijă păstorirea comunităţilor. La Sinodul I Ecumenic au participat ierarhi care conduceau eparhii, erau majoritatea mitropoliţi şi aveau în subordine eparhii sufragane, erau responsabili de mântuirea credincioşilor pe care‑i păstoreau. De aceea, dreapta credinţă trebuia formulată şi apoi apărată şi mărturisită, nu numai în sinod, ci şi acasă, când se întorcea fiecare dintre ei. Aici vedem responsabilitatea păstorilor de suflete pentru menţinerea, apărarea şi mărturisirea dreptei credinţe, dar şi a unităţii Bisericii. Unitatea Bisericii nu se poate realiza decât pe baza dreptei credinţe, nu pe aranjamente de tip omenesc, ci pe mărturisirea dumnezeirii lui Iisus Hristos şi a Duhului Sfânt, cum se va vedea la Sinodul al II‑lea Ecumenic”, a spus Preafericirea Sa.

„Să ne rugăm permanent pentru a mărturisi dreapta credinţă”

Întâistătătorul Bisericii noastre a mai explicat faptul că atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a vorbit despre unitatea Bisericii, despre unitatea dintre ucenicii Lui, dar şi a celor care vor crede în El în urma propovăduirii Apostolilor, nu a ţinut o predică, ci S‑a rugat. Totodată, Preafericirea Sa a precizat că Hristos‑Domnul, atunci când a vorbit despre unitatea Bisericii, nu a oferit ca model o realitate din lumea aceasta, o realitate politică asemenea Republicii Greceşti sau Imperiului Roman, ci a arătat că izvorul şi modelul unităţii Bisericii este Însăşi Preasfânta Treime: „Mântuitorul Iisus Hristos ştia cât este de greu să se menţină unitatea de credinţă şi unitatea Bisericii în lumea aceasta mereu înclinată spre păcat, neascultare, dezbinare şi fragmentare. De aceea, nu este suficient să vorbim despre unitatea Bisericii lui Hristos, ci trebuie să ne rugăm permanent pentru a mărturisi dreapta credinţă şi a menţine unitatea Bisericii”.

Duminica responsabilităţii pastorale

Patriarhul României a vorbit apoi despre responsabilitatea păstorului de suflete pentru cei încredinţaţi lui de către Dumnezeu. „Vedem că Hristos, Arhiereul sau Păstorul cel Bun, spune Tatălui: «Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău pe cei ce Mi i‑ai dat; şi i‑am păzit şi n‑a pierit nici unul dintre ei» (Ioan 17, 12). Prin aceasta, Mântuitorul este model pentru toţi păstorii de suflete, pentru toţi arhiereii, pentru toţi preoţii, pentru toţi cei cărora li s‑a încredinţat păstorirea sufletelor credincioşilor. De aceea, duminica de astăzi este duminica responsabilităţii pastorale (…). Trebuie rugăciune multă, împreună‑gândire şi împreună‑lucrare. Cei care se îndepărtează de la comuniunea de gândire cu Sfinţii Părinţi din toate timpurile, aceia se rătăcesc”.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că Biserica a fost întemeiată de Hristos prin toată lucrarea Sa de sfinţire a naturii umane, iar la Cincizecime aceasta s‑a constituit în comunitate istorică vizibilă. „Hristos este Capul şi temelia Bisericii. El alege ucenici care vor fi nucleul conducător al Bisericii. Ucenicii Săi vor fi primii conducători şi slujitori ai Bisericii, de aceea, la Rusalii, Duhul Sfânt coboară asupra celor 12 Apostoli. Prin toată lucrarea Sa de unire a umanităţii cu Dumnezeu, Hristos‑Domnul în etape diferite întemeiază Biserica Sa, dar mai ales prin jertfa Crucii Sale, pentru că arată ascultare totală faţă de Dumnezeu‑Tatăl. După ce El a spus pe Cruce: «Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu» (Luca 23, 46), din coasta Sa străpunsă de un soldat a ieşit sânge şi apă (Ioan 19, 34), care în interpretarea Sfinţilor Părinţi înseamnă Botezul şi Euharistia. Maica Domnului stă în partea dreaptă a Mântuitorului răstignit pe Cruce, pentru că ea este icoana Bisericii. Biserica lui Hristos este întemeiată prin toată lucrarea Sa de sfinţire a naturii umane, dar comunitatea istorică vizibilă se constituie la Cincizecime”, a explicat Preafericirea Sa.

În Duminica a 7‑a după Paşti, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reşedinţei Patriarhale, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de arhim. Paisie Teodorescu, vicar patriarhal.

Sursă: ziarullumina.ro

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal

COMMENTS