Bielsk Podlaski: rekolekcje duchowieństwa | ZDJĘCIA

W dniach 14 i 15 kwietnia br., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyły się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Bielskiego. Tegorocznym rekolekcjom w parafii św. archanioła Michała w Bielsku Podlaskim przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski.

W środę wieczorem w cerkwi św. Michała odsłużono jutrznię z kanonem świętego Andrzeja z Krety. Po nabożeństwie bielskie duchowieństwo przystąpiło do misterium spowiedzi. Niestrudzonym spowiednikiem dekanatu jest dziekan bielski, ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk. W czwartek podczas godzin kanonicznych do spowiedzi przystąpili duchowni z parafii wiejskich.

Po przywitaniu hierarchy i modlitwach wejścia celebrowano św. Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów. W św. Liturgii wzięli udział wszyscy duchowni dekanatu. Ze słowem paserskiego pouczenia zwrócił się do wiernych ks. prot. Mirosław Niczyporuk, proboszcz parafii w Boćkach. Bardzo wyraźnie podkreślił znaczenie przyjmowania św. Eucharystii w dobie pandemii, jest to Boska moc i siła – mówił kaznodzieja, która niweczy wszelkie zło i unicestwia wszelką chorobę. Kontynuując dodał, gdzie mamy szukać zdrowia duchowego i cielesnego, jak nie w św. Eucharystii Na tak postawione pytanie powinien odpowiedzieć każdy wierny – konkludował.

Po zakończeniu św. Liturgii do zebranych duchownych, ale też i wiernych zwrócił się Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz. Powiedział on, że: idąc drogą wielkopostną powinniśmy starać się wzmocnić naszą modlitwę, natomiast nasze serce powinno bacznie patrzeć na to, co się dzieje wokół nas. Jeżeli ma ono w sobie pokorę to znaczy, że idziemy właściwą drogą, a jeśli rodzi się u nas osądzenie, złość, niepokój ducha to trzeba zastanowić się czy rzeczywiście idziemy w dobrym kierunku. Zwracając się do kapłanów Jego Ekscelencja dodał: nie jest to prosta kwestia, ale każdy, a zwłaszcza kapłan musi pracować nie tylko nad sobą, ale również nad wiernymi, bowiem taka jest rola każdego kapłana.

Arcybiskup Grzegorz przekazał również serdeczne życzenia Jego Eminencji metropolity Sawy na ręce ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka, który tego dnia obchodził 65. rocznicę święceń kapłańskich. W imieniu własnym i wszystkich duchownych okręgu oraz przybyłych wiernych, Jego Ekscelencja złożył życzenia Jubilatowi dodając, że duszpasterska działalność i trud ks. Leoncjusza są widoczne nie tylko w Bielsku Podlaskim. Osobę Jubilata, hierarcha postawił jako wzór kapłana, który posiada wyczucie i takt kapłański. Wraz z życzeniami długich lat życia Jego Ekscelencja życzył wszystkim radosnych i zdrowych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

tekst i zdjęcia: ks. Adam Dzienisiuk

Źródło: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal