Conferinţă a preoţilor din cimitirele de stat la mănăstirea ilfoveană Cernica | FOTOGRAFII

Mănăstirea Cernica a găzduit joi, 11 martie 2021, prima întrunire a preoţilor din cimitirele de stat, ce a avut pe ordinea de zi mai multe subiecte privind modul în care preoţii din cimitirele de stat îi pot sprijini pe administratorii acestora în relaţia cu credincioşii, dar şi pentru marcarea Anului omagial şi comemorativ 2021. La întrunirea moderată de părintele Ginel Aure­lian Ivan, consilier eparhial în cadrul Sectorului cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a participat şi directorul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane din Bucureşti, Emil Iana.

Prima conferinţă din acest an a preoţilor din cimitirele de stat din jurisdicţia Arhiepiscopiei Bucureştilor a debutat prin săvârşirea Sfintei Liturghii în biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din ostrovul Mănăstirii Cernica, judeţul Ilfov, de către un sobor de preoţi sub protia părintelui consilier eparhial Ginel Aurelian Ivan. În continuare, în Sala „Cenaclum” a Casei „Nifon Mitropolitul” din cadrul Centrului social „Sfântul Calinic de la Cernica” al așeză­mântului monahal ilfovean s-au desfăşurat lucrările conferinţei preoţeşti, care a avut pe ordinea de zi mai multe puncte legate de modul în care preoţii din cimitirele de stat se pot implica pentru sprijinirea administratorilor în relaţia cu credincioşii, dar şi pentru marcarea Anului omagial al pastoraţiei românilor din afara României şi Anului comemorativ al celor adormiţi în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor.

După rostirea rugăciunii de binecuvântare a lucrărilor, pr. consilier Ginel Aurelian Ivan a prezentat ordinea de zi şi a rostit un cuvânt de deschidere în care a amintit faptul că 2021 este un an special pentru Sectorul cimitire, monumente și servicii funerare, fiind Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul, în care se va evidenţia şi valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor. În continuare, părintele consilier a prezentat pe scurt noul Regulament pentru organizarea și funcționarea cimitirelor parohiale și mănăstirești din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, aprobat în luna decembrie a anului trecut, subliniind faptul că acest document permite acomodarea regulamentelor bisericeşti cu privire la administrarea cimitirelor cu legislaţia civilă în vigoare. „În data de 11 decembrie 2020 s-a aprobat noul Regulament al funcţionării cimitirelor din cuprinsul Patriarhiei Române. Deşi acesta nu se aplică cimitirelor de stat, la elaborarea lui s-a avut în vedere legislaţia de stat în vigoare cu privire la activitatea de administrare a cimitirelor. Considerăm că acestea sunt binevenite şi trebuie cunoscute şi de preoţii din cimitirele de stat”, a precizat pr. Ginel Ivan. De asemenea, părintele consilier a adus în discuţie unele probleme apărute în administrarea cimitirelor parohiale pentru a exemplifica modul în care preoţii din cimitirele de stat trebuie să se implice în pastoraţia rudelor celor adormiţi, explicându-le folosul înmormântării trupului celui răposat, precum şi importanţa săvârşirii slujbelor de pomenire la soroacele îndătinate în Biserica noastră. Clericii prezenţi au fost îndemnaţi să promoveze în presa bisericească cimitirele în care slujesc, evidenţiind personalităţile care sunt înmormântate în acestea.

În continuare, directorul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane din Bucureşti, Emil Iana, a prezentat o serie de probleme întâlnite în cimitirele de stat, îndemnându-i pe slujitorii din acestea să colaboreze cu administratorii la stabilirea programul de slujbe, dar şi în relaţia cu credincioşii. Totodată, domnia sa a precizat că se fac eforturi în obţinerea de fonduri pentru reparaţia capelelor din cimitire.

În a doua parte a conferinţei, pr. Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din București, a dat citire referatului intitulat „Misiunea ortodoxă din Basarabia – stâlp al culturii şi spiritualităţii româneşti”, în care a prezentat un istoric al Mitropoliei Basarabiei, precum şi greutăţile cu care se confruntă preoţii şi credincioşii aflaţi în jurisdicţia sa canonică.

În încheierea conferinţei au fost dezbătute o serie de chestiuni administrative legate de organizarea următoarelor conferinţe şi a tematicii din cadrul acestora, precum şi unele subiecte specifice perioadei, inclusiv despre înmormântarea persoanelor decedate infectate cu noul coronavirus. La final, pr. consilier eparhial Ginel Aurelian Ivan ne-a vorbit despre importanţa întrunirii. „Având în vedere faptul că 2021 a fost declarat Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul; valoarea liturgică a cimitirelor, am hotărât să ne întâlnim în această conferinţă de primăvară. Ordinea de zi a conferinţei s-a axat pe apariţia noului Regulament de funcţionare a cimitirelor, dar am discutat şi despre unele teme specifice Sectorului cimitire pe care ne-am propus să le dezbatem în acest an. Totodată, am atins şi unele probleme cu care se confruntă preoţii din cimitirele de stat, reiterând necesitatea abordării oricăror dificultăţi apărute cu tact pastoral”.

Sursă: ZiarulLumina.ro

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal