Zgłoszenia na XL Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2021

In other languages: ENRUSBG

Serdecznie zapraszamy chóry i zespoły muzyczne z naszego kraju i zagranicy do wzięcia udziału w XL Jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, który odbędzie się 13-18 września 2021 r. w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce.

Do uczestnictwa w Festiwalu mogą przystąpić artyści prezentujący muzykę cerkiewną w 9 kategoriach:

  • chóry parafialne wiejskie
  • chóry parafialne miejskie
  • chóry dziecięco-młodzieżowe
  • chóry akademickie
  • chóry zawodowe
  • chóry rodzinne
  • inne chóry i zespoły muzyczne.

Repertuar chóru powinien zawierać minimum 5 utworów liturgicznych, z zastrzeżeniem, że występ nie przekroczy 30 minut. Przesłuchania konkursowe chórów będą trwały trzy dni: 15-17 września. Prezentacje będzie oceniać międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka. Zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne, zaś wszyscy uczestnicy dyplomy pamiątkowe.

Organizator zapewnia udział w imprezach towarzyszących, noclegi i wyżywienie podczas pobytu w Hajnówce oraz opiekę wolontariuszy. Koszty dojazdu do miejsca organizacji chóry pokrywają ze środków własnych.

Karta zgłoszeniowa oraz Regulamin Festiwalu można znaleźć na stronie festiwal.cerkiew.pl.

Chóry, które wyrażają chęć udziału w wydarzeniu powinny przesłać wypełnioną Kartę Zgłoszeniową na adres:

Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej, ul. ks. Antoniego Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka lub e-mail: festiwal@cerkiew.pl do dnia 15 maja 2021 r.

Z poszczególnymi informacjami można się zapoznać w Regulaminie Festiwalu.

Wszelkich informacji udziela Biuro Festiwalu:
Ks. Nikita Kazakiewicz, tel. 607 886 931; fax +85 682 33 51, e-mail: festiwal@cerkiew.pl

Źródło: festiwal.cerkiew.pl


DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal