Архиепископ на Тиатира и Великобритания Никита: Послание за Рождество Христово 2020

In other languages: GR EN – RU – RO 

Превод: Йордан Георгиев

Послание на Архиепископа на Тиатира и Великобритания Никита за Рождество Христово 2020

Спаси света, Спасителю. За това Си дошъл.
Изправи всичко Твое
”.

С тези думи, Свети Роман Сладкопевец започва последната строфа на известния кондак за Рождество Христово. Редовете са молитва и признание, че Господ ще изкупи човечеството и ще спаси цялото творение. Този, Който е бил преди всички времена, е чул зова на човечеството и е дошъл да спаси света. Именно този върховен акт на божествена любов си спомняме и празнуваме всяка година по Рождество Христово.

Рождението на Иисус Христос е онзи момент във времето, когато ходът на историята на нашия свят бе променен завинаги. Тъмнината беше разсеяна, когато Слънцето на Справедливостта изгря, донасяйки надежда на падналото човечество. Друг химнограф на нашата Църква ни уверява: „Христос се ражда – славете Го!“ И ние наистина Го прославяме, понеже знаем, че спасението идва в света.

Тази година радостта от Рождество Христово ще бъде различно преживяване за много хора, тъй като предизвикателствата, породени от пандемията на коронавируса COVID-19, промениха обичайните ни модели на живот. Подготовленията и тържествата, при нормални условия, които биха привлекли вниманието ни през тези празнични дни, ще бъдат заглушени от безпокойството и грижата за нас самите и нашите семейства, за уязвимите членове на нашите общности, за нашите здравни работници и нашите граждански власти. Същността обаче и значението на този свят празник остават непроменени и понятни за нас във всяко отношение. Всяка година се надяваме, че ярките светлини и празничните декорации ще послужат за разбиране и признание на факта, че навлизаме във време на благодат и светлина, докато се подготвяме да приемем светлината на Истината. Но тази година, особено когато чувстваме, че тъмнината започва да се сгъстява около нас, се увеличава в нашите сърца очакването за светлината, която ще освети пътя на Царството. Както пророкува Исаия: „защото Младенец ни се роди – Син ни се даде;… (9:5)“ Ние знаем, че това „дете“ е Светлината на света, нашият прекрасен Съветник, нашият Княз на мира: Самият Христос Господ.

Въпреки че тази година може да има по-малко хора на нашата трапеза, която ще приготвим за да отпразнуваме Рождеството на нашия Господ, ние сме уверени, че където и да са събрани двама или трима в Неговото име, там присъства Христос, както и пълнотата на нашата надежда към Него. Христос е спасителният ни пояс сред бурите в нашия живот и спасителното послание за Рождество Христово е не само просто спомен за събитие отпреди две хиляди години, а постоянен израз и предложение на любов, покана към Него да се ражда непрекъснато в нашите сърца така, както самите Свети Отци на Църквата са преживели и са ни го завещали. Макар нашето преживяване на Рождество Христово през тази година, което несъмнено ще бъде придружено с молитва, то нека празникът през следващата година да донесе със себе си пълната радост на Рождество Христово като знаем, че любовта към Вечното и Живо Божие Слово остава напълно еднаква. И така, денят на Рождество Христово, но и всеки ден, нека приклоняме с признателност нашата глава към Господа за изобилието от благословии, които ни е донесъл – уверени, че сме взели каквото ние е обещал, дори и повече: „защото Бог предвиди за нас нещо по-добро…“ (Евр. 11:40).

Нека през това Рождество Христово да обединим молитвите си – Христос да дойде и да се роди в нашите сърца, за да може Неговата благодат, мир и любов да пребъдва в нашите сърца, както ние пребъдваме в Него. Не само това, но нека заедно да славословим за Този, Който е „кротък и смирен по сърце (Мт. 11:29)“, „ще възвести съд на народите; няма да викне, нито да възвиси гласа Си, и няма да даде да Го чуят на улиците… ”(Исаия 42: 1-2). Наистина, Той идва като невинно „дете“ да донесе на света едно ново и различно разбиране за живота. Той идва да донесе справедливост, хармония, любов и мир в сърцата на всички нас. И чрез Своето присъствие и свидетелство, „защото земята ще бъде пълна с познаване на Господа, както водите пълнят морето“. (Исаия 11: 9).

Нека цялата радост, мир и щастие на Рождество Христово да изпълнят вас и целия свят, и нека Бог да ни поведе до Новата 2021 Година, като я изпълни с всичко добро и всички дарове, които идват от Отца на Светлините.

С отеческа любов и благословия,

+ Никита
Архиепископ на Тиатира и Великобритания

Източник: Ἀρχιεπισκοπή Θυατεῖρων καὶ Μεγάλης Βρεατανίας | Archdiocese of Thyateira & Great Britain

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal