KUNNGJØRING – Avlsysning av gudstjenester i Oslo

In other languages: GRBG

KUNNGJØRING – AVLSYSNING AV GUDSTJENESTER I OSLO
(Lokalt tiltak, gjelder ikke menighetene utenfor Oslo)

Menighetsrådet i Maria bebudelse metropolittkirken i Oslo, i respekt for vedtaket til byrådet i Oslo om avlysning av enhver innendørs aktivitet i kommunen og følgelig stengingen av kirkene de neste tre ukene, på grunn av utbruddet av covid-19, bestemmer seg i samråd med H.E. Metropolitt Kleopas for å avlyse de planlagte gudstjenester til slutten av november-måned.

I morgen, mandag, 9. november 2020 kl. 9.00 til 11.00 vil det blir holdt guddommelig liturgi.

Det vil komme ny kunngjøring når samlinger innendørs, og følgelig gudstjenester, blir tillatt igjen.

Alle som ønsker det, kan kontakte presten f. Alexandros på telefon 96831734 eller via e-post: greskprest@gmail.com.

Med ønske om rask befrielse fra prøvelsen med koronaviruset.
Menighetsrådet

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal