Начало » Новини » Мнения » Послание на Вселенския Патриарх за опазването на околната среда по случай Новата Църковна Година | 01.09.2020

Послание на Вселенския Патриарх за опазването на околната среда по случай Новата Църковна Година | 01.09.2020

In other languages: GREN – FR – IT – RUS – UKR – ES PTRO

Превод: Йордан Георгиев

† ВАРТОЛОМЕЙ
ПО БОЖИЯ МИЛОСТ АРХИЕПИСКОП НА КОНСТАНТИНОПОЛ – НОВИЯ РИМ,
И ВСЕЛЕНСКИ ПАТРИАРХ
ДО ЦЯЛАТА ПЪЛНОТА НА ЦЪРКВАТА
БЛАГОДАТ, МИР И МИЛОСТ
ОТ СЪЗДАТЕЛЯ НА ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ
НАШИЯТ ГОСПОД БОГ И СПАСИТЕЛ ИИСУС ХРИСТОС

Скъпи братя Йерарси и възлюбени в Господа чеда,

Общоприето е мнението, че в нашата епоха околната среда е застрашена, както никога досега в историята на човечеството. Големината на заплахата се разкрива във факта, че залогът вече не е качеството на живот, а опазването му на нашата планета. За първи път в историята човекът е възможно да унищожи условията на живот на земята. Ядрените оръжия са символ на човешкия прометейски титанизъм, осезаем израз на „съчетание на всемогъществото“ на съвременния „човекобог“ (антипод на Богочовек – Бел. прев.).

При използването на извиращата от науката и технологиите сила, днес се разкрива двусмислеността на човешката свобода. Науката служи на живота, допринася за прогреса, за справянето с болестите и с много ситуации, които досега се смятаха за „неизбежни (фатални – Бел. прев.)“, създава нова положителна перспектива за бъдещето. Обаче, в същото време, тя дава на човека свръхмощни средства, злоупотребата с които може да бъде разрушителна. Преживяваме еволюционно унищожаване на околната среда, биоразнообразието, флората и фауната, замърсяването на водните ресурси и атмосферата, прогресиращата катастрофа на климатичния баланс и на други превишения на условия и мерки в много измерения на живота. Правилно и подходящо реши Светият и Велик Събор на Православната Църква (Крит 2016), че „научното знание не мобилизира моралната воля на човека, който знае опасностите, но продължава да действа така, сякаш не е знаел“ (Енциклика § 11).

Очевидно е, че защитата на общото благо, на цялата околна среда, е обща отговорност на всички жители на земята. Съвременната категорична заповед за човечеството е да живеем без да унищожаваме околната среда. Но докато на личностно ниво от много общности, групи, движения и организации се демонстрира голяма чувствителност и екологична отговорност, то нациите и икономическите агенти не са в състояние в името на геополитическите амбиции и „автономията на икономиката“ да вземат правилни решения за защита на творението и вместо това да култивират илюзията, че „глобалната екологична катастрофа“ е идеология на екологичните движения и че околната среда има силата да се обновява от самосебе си. Решаващият въпрос обаче остава: колко дълго природата ще издържи на безплодните дискусии и консултации, както и на всяко по-нататъшно забавяне в предприемането на решителни действия за нейната защита?

Фактът, че по време на пандемията от новия коронавирус Covid-19, с наложеното ограничаване на движенията, затварянето на фабрики и намаляването на индустриалната активност и производство, се наблюдава намаляване на замърсителите и на натоварването на атмосферата, което доказа антропогенния характер на съвременната екологична криза. За пореден път стана ясно, че промишлеността, съвременният начин на придвижване, автомобилът и самолетът, неподлежащият на преговаряне приоритет на икономическите показатели и други подобни влияят негативно върху екологичния баланс; промяна в посоката на екологична икономика представлява непоколебима необходимост. Няма истински напредък, който да се основава на унищожаването на околната среда. Немислимо е да се вземат финансови решения, без да се вземат предвид техните екологични последици. Икономическият растеж не може да остане кошмар за екологията. Убедени сме, че съществува алтернативен път на икономическа организация и растеж на икономиката и ориентацията на икономическата активност за увеличаване на печалбата. Бъдещето на човечеството не е homo oeconomicus.

Вселенската Патриаршия, която през последните десетилетия е лидер в областта на защитата на творението, ще продължи своите екологични инициативи, организирането на екологични конференции, мобилизирането на вярващите и особено на младите хора, насърчаването в опазването на околната среда като ключов въпрос за междурелигиозния диалог, както и съвместни инициативи на вероизповеданията, контакти с политическите лидери и институции, сътрудничеството с екологични организации и екологични движения. Очевидно е, че партньорството за опазване на околната среда създава канали за комуникация и възможности за нови съвместни действия.

Отново подчертаваме, че екологичните дейности на Вселенската Патриаршия са продължение на нейното еклисиологично самосъзнание и не са просто случайна реакция на един нов феномен. Животът на самата Църква е приложна екология. Тайнствата на Църквата, целият живот на богослужението, аскетизмът и общежитейността (комунализъм – Бел. прев.), ежедневието на нейните вярващи, изразяват и пораждат най-дълбоко уважение към творението. Екологичната чувствителност на Православието не е създадена от, а е възникнала от съвременната екологична криза. Борбата за защита на творението е централно измерение на нашата вяра. Уважението към околната среда е акт на възхвала на Божието име, докато унищожаването на творението е обида към Твореца, напълно несъвместима с основните постулати на християнската теология.

Многоуважаеми братя и многообични чеда,

Екологичните (екофилските – Бел. прев.) ценности на Православната традиция, ценното наследство на Отците, представляват преграда срещу културата – ценностната основа, на която е господството на човека над природата. Вярата в Христос вдъхновява и укрепва човешките усилия дори и пред най-големите трудности. През призмата на вярата можем да открием и оценим не само проблемните аспекти, но и положителните възможности и перспективи на съвременната култура. Призоваваме православните младежи и девойки да осъзнаят значението на това да живеем като вярващи християни и съвременни хора. Вярата в предназначението на човека във вечността поддържа нашето свидетелство в света.

В този дух, пожелаваме от Фенер на всички вас благополучна и всеблагословена Църковна Нова Година, плодотворна в дела подобни на Христовите, за доброто на цялото творение и за славата на всемъдрия Творец на всички. Призоваваме върху вас, по ходатайството на Всеблажената Богородица, Благодатта и милостта на Бога на чудесата.

01 септември 2020
† Константинополски Вартоломей
пламенен молитвеник за всички вас пред Бога

Източник: Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον

Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal