Templene blir åpnet for troende i Norge 6. juni 2020.

KUNNGJØRING

Etter Den norske stats beslutninger om å treffe de nødvendige tiltak for å ivareta folkehelsen, og kunngjøringene fra Det økumeniske patriarkatet og Det hl. Metropolittdømmet av Sverige, informerer vi at fra 6. juni 2020, Minnelørdag for de hensovnede, vil de troendes deltagelse i den guddommelige liturgien og de øvrige gudstjenester være tillatt til å begynne med i Maria Bebudelse metropolittkirken i Oslo.

1) Maksimum antall fremmøtte er satt til 50, minst frem til 15. juni 2020, som gjeldende til dags dato.

2) Når man kommer inn i kirkerommet, bør man observere en avstand på en meter mellom de troende.

3) Medlemmene i menighetsrådet for metropolittkirken vil registrere de fremmøtte (minst til 15. juni 2020) og vil bære det foreskrevne beskyttelsesutstyr (maske, engangshansker, o.s.v.).

4) Det anbefales å bruke forskjellige dører i kirken for tryggere inn- og utgang for de troende, for å unngå trengsel.

5) De av de troende som tilhører utsatte grupper, spesielt syke og eldre, blir vennlig bedt om å bli hjemme.

6) Ved inngangen til kirken vil det finnes antiseptisk / desinfiserende middel for de som kommer inn.

7) Utdelingen av antidoron, velsignet brød, kollyvo o.s.v., vil skje ved utgangen av kirken.

8) Driften av søndagsskolen, norskundervisningen, de øvrige menighetssamlingene og aktivitetene og kaffetilbudet på søndager er innstilt inntil videre.

9) Vi informerer at det ikke vil bli holdt gudstjenester i menighetene utenfor Oslo i juni.

10) Det vil bli sendt en e-post med ovennevnte veiledning og programmet for gudstjenester i juni-måned.

Alle de ovennevnte restriktive tiltak vil bli revurdert senere, i samsvar med fremdriften for pandemien og anbefalingene fra Den norske stat som skal gis fra 15. juni og fremover.

Det vil bli sendt en oppdatering i god tid.

f. Alexandros

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal