Свещена Митрополия на Дидимотихон, Орестиада и Суфли