Начало » Вроцлавско-Шчечински Архиепископ Георги (Панковски) - православен ординарий на полската армия

Вроцлавско-Шчечински Архиепископ Георги (Панковски) – православен ординарий на полската армия