Архиепископия с руска традиция в Западна Европа

Извършва църковна дейност в диоцеза на Свещената Митрополия на Галия