Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χειροθέτησε οφφικιάλιο τον Κοσμήτορα της Θεολογικής του Α.Π.Θ. κ. Χρυσόστομο Σταμούλη

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
Don`t copy text!