Престави се в Господа проф. Протопрезвитер Николай Шиваров


Днес на 91-годишна възраст почина проф. протопрезвитер Николай Стефанов Шиваров, дългогодишен преподавател в Духовната академия „Св. Климент Охридски“, а след това и в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Николай Шиваров e роден на 28 август 1930 г. в гр. София. Завършва Софийската духовна семинария през 1949 г., а през 1953 г. – Духовната академия „Св. Климент Охридски“. През същата година започва преподавателската си дейност в катедра Св. Писание на Стария Завет в Духовната академия. През 1957 г. му е присъдено званието доктор по теология с дисертация на тема „Отношението между законодателствата на пророк Моисей и Хамурапи откъм произход и съдържание“.

През 1960 г. Николай Шиваров е ръкоположен за свещеник, а от 1966 г. е протоиерей. Хабилитационният му труд за доцентура през 1963 г. е на тема „Древни библейски ръкописи от Кумран“. От 1968 г. до 1970 г. доц. Шиваров специализира във Виена и е първият свещеник на новосъздадената българска църковна община в Австрия.

През 1970 г. става професор. От 1981 до 1989 г. е ректор на Духовната академия „Св. Климент Охридски“. За кратко изпълнява и длъжността ректор на Софийската духовна семинария на гара „Черепиш“.

От 1972 г. проф. Шиваров беше консултант за православните църкви на създадената след Втория Ватикански събор организация „Pro Oriente“. Беше представител на Българската православна църква в комисиите за двустранен диалог с римокатолиците и англиканите.

През 1989 г. Йерусалимският патриарх го отличава с офикията протопрезвитер. Св. Синод на Българската православна църква го награждава с църковния орден „Св. Климент Охридски“ – първа степен.

През 1992 г. излезе от печат книгата му Библейска археология.

От 1991 до 2001 г. проф. Шиваров ръководи обединената катедра по Библеистика в Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Преподаваше и в Нов Български университет в София, както и във филиала на Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кърджали.

Участваше и в работата на проекта „Нов превод на Библията на български език“ от 1993 г., в частта за превод на Стария Завет.

През 2005 г. излезе и книгата му Херменевтика на Стария Завет.

Проф. Шиваров остави ярка следа в богословската академична общност у нас като задълбочен учен, изследовател, преподавател и автор.

Източник: dveri.bg

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal