През януари папата се моли за преследваните и дискриминираните заради вярата

Във видеото с молитвените намерения за месец януари, посветено на борбата срещу религиозната дискриминация, Франциск подчертава, че е нечовешко дори днес много хора да бъдат преследвани, „защото публично изповядват своята вяра“ и моли да намерят „в общество достойнството, което идва от това, че сме братя и сестри“.


Религиозната свобода не е само свободата да изповядваш вярата си публично „в деня, предписан от свещените книги“, но е и възможността да „оцениш другия в неговата различност а и да го признаеш за истински брат“. Дори една съществена разлика като религиозната не може да помрачи „великото единство“ и радостта да бъдем братя, защото „или сме братя, или губим всички“. Именно апелът към всеобщото братство папа Франциск подновява във видеопосланието с молитвените намерения за месец януари, посветено на борбата срещу дискриминацията и религиозното преследване.

Дори днес много религиозни малцинства са дискриминирани

Във „Видеото на папата“, което открива седмата година от инициативата на Световната молитвена мрежа на папата, Франциск подчертава, че е от съществено значение да се сложи край на многото ограничения, с които мнозина се сблъскват при изповядването на своята вяра. Посланието му започва с два директни въпроса, които изискват отговор от всички правителства по света. „Как е възможно – пита папата – в настоящия момент много религиозни малцинства да са подложени на дискриминация или преследване? Как можем да допуснем в това цивилизовано общество да има хора, които са преследвани само защото изповядват публично своята вяра? Това, коментира той, е не само недопустимо, но е „нечовешко, това е лудост“.

„Религиозната свобода не се ограничава само до свободата на култа, тоест до това човек да може да отслужи култа в деня, предписан от собствените му свещени книги, но ни кара да оценим другия в неговата различност и да го признаем за истински брат“.

Разликата във веруюто не трябва да помрачава братството

„Като човешки същества – пояснява папа Франциск – ние имаме много общи неща, които можем да споделяме, като приемаме различията с радостта, че сме братя“.

И нека малката или съществена разлика като религиозната да не помрачава голямото единство да бъдем братя.

Право, което всички общества трябва да признаят

„Нека изберем пътя на братството – е последният призив на Франциск – защото или сме братя, или губим всички ”.

Нека се молим всички хора, които страдат от дискриминация и религиозно преследване, да намерят в обществата, в които живеят, признанието и достойнството, произтичащи от това, че са братя и сестри.

Пътят, посочен от Fratelli tutti

Така папата започва 2022 г., като припомня силното послание на своята трета енциклика „Fratelli tutti“, подписана на гроба на Свети Франциск в Асизи, на 3 октомври 2020 г. Международният директор на Световната молитвена мрежа на папата, отецът йезуит Фредерик Форнос коментира, че с този документ „Франциск ни даде като компас човешкото братство“. Както написа също в посланието си за първия Международен ден на човешкото братство, на 4 февруари 2021 г., „днес братството е новата граница на човечеството. Или сме братя, или се унищожаваме взаимно”. Поради тази причина – подчертава отец Форнос – „важно е да се разпознае какво вреди на братството, за да можем да го излекуваме и да предотвратим превръщането му в дискриминация и религиозно преследване, както често се случва, особено срещу християните“.

Подкрепата на Помощ за Църквата в нужда

Призивът на папа Франциск се съдържа във видеоклип, който този месец получава подкрепата на Помощ за Църквата в нужда, международната католическа благотворителна организация и папска фондация, чиято мисия е да помага на вярващите там, където са преследвани, потискани или нуждаещи се чрез информация, молитва и действие. Според последния Доклад за религиозната свобода в света, публикуван от папската фондация, през април 2021 г., това основно право е нарушено в една трета от страните по света, в които живеят около 5 милиарда и 200 милиона души, което е две трети от населението на планетата. Същият доклад посочва, че повече от 646 милиона християни живеят в страни, където религиозната свобода не се зачита. А от 2020 г. се разобличава колко етнически и религиозни малцинства, особено от мюсюлмански произход, не се ползват с пълни граждански права в страните, в които живеят.

Със защитата на всеобщото право, включително този на християните

„Тази ситуация се влошава от векове – коментира Томас Хайне-Гелдерн, изпълнителен директор на Помощ за Църквата в нужда – започвайки от корена на нетолерантността и преминавайки през дискриминацията и дори преследването. Ние твърдо вярваме, че свободата да се изповядва или не каквато и да е религия е основно човешко право, пряко свързано с достойнството на всеки човек. И това право е отправната точка на цялата мисия на „Помощ за Църквата в нужда“ – обяснява директорът – защото как бихме могли да защитим правата на християнската общност, ако първо не защитаваме всеобщото право? Светът трябва да е наясно – заключава той – че никога няма да има истински мир, ако свободата на религията или убежденията не се зачита като основно човешко право, основано на човешкото достойнство на всеки човек“.

Силните образи от „Видеото на папата“

Във видеото на папата, което е преведено на 23 езика и бива отразено в пресата в 114 страни, се вижда разпятие, откъснато гневно от стена, човек в азиатско облекло, принуден да скрие една свещена книга, която чете, докато някой чука яростно на вратата му и разрушена и опустошена църква, със статуя на обезглавена Дева Мария, като тези в равнината Ниневия в Ирак след окупацията на Ислямска държва. Но също и мюсюлманин, който трябва да скрие килима, на който се е молил, докато недружелюбни писъци се приближават и свещите биват неочаквано изгасени. Видеото завършва с образа на папа Франциск, който се среща мюсюлманите, а след това и с християните от равнината Ниневия и католическите свещеници в инвалидни колички по време на пътуването си до Ирак през март 2021 г., и утешава мюсюлмани Рофинга, бежанци от Мианмар в Бангладеш в края на 2017 г.

Източник: vaticannews.va

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal