Освободиха директора на Дирекция „Вероизповедания“ към МС


С последните промени в личния състав на държавната администрация, предприети от новото правителство, е бил освободен от 31 декември 2022 г. директорът на Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет Емил Велинов. Освобождаването е във връзка с навършването преди години на пенсионна възраст. Досега той не беше предлаган за пенсиониране, а при служебното правителство освобождаването му беше забавено по някакви съображения.

Назначаването на нов директор в тази дирекция вероятно ще стане след неофициално съгласуване с ръководствата на традиционните вероизповедания у нас, каквото според наши сведения е започнало. Засега в сайта на Дирекция „Вероизповедания“ на МС мястото на директора стои празно, а за изпълняващ длъжността е назначен старшият служител Георги Кръстев, държавен експерт.

В списъка на обявените конкурси за заемане на длъжности в администрацията на Министерския съвет засега няма обява за директор на тази дирекция.

Източник: dveri.bg

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal