Приветствие на Московския Патриарх Кирил до участниците в конференцията „Теологията в научно-образователното пространство“


Светейшият Патриарх Московски и на цяла Русия Кирил изпрати приветствие до участниците на V Общоруска научно-образователна конференция «Теологията в научно-образователното пространство: теория, история, практика на междурелигиозния и междукултурния диалог в ситуацията на глобални предизвикателства».

Скъпи братя и сестри!

Сърдечно приветствам всички участници в петата Общоруска научна конференция по теология.

Чудесно е, че организирането на тази конференция, в която се прави равносметка на изминалата година, е станало вече една добра традиция. Последните пет години бяха белязани от значителни постижения в развитието на теологията като нов клон на хуманитарното знание в нашата страна: разшири се професионалната научно-педагогична общност, активизира се работата на дисертационните съвети, попълни се корпусът на учебната и научната литература.

Важно събитие стана провеждането на първия федерален конкурс за научни грантове по теология. В рамките на конференцията през тази година се проведоха също така и «Конгресът на теологичните списания» и «Форумът на младите теолози». Особено бих искал да отбележа и дейността на Научно-образователната теологична асоциация, която обединява към настоящия момент 70 водещи руски университета и висши духовни учебни заведения и активно продължава да попълва своите редици.

Днешната конференция е посветена на глобалните проблеми и предизвикателства на времето, на осмислянето на опита на междурелигиозния и междукултурния диалог. Надявам се, че обсъждането на тези важни теми ще даде своя принос за успешното решаване на множество актуални въпроси.

Желая на всички ви плодотворна работа и призовавам Божието благословение върху вас.

+КИРИЛ,
Патриарх Московски и на цяла Русия

Източник: mospat.ru

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal