Папа Франциск: Грижата за хората с увреждания е не просто еднопосочен жест, това е споделяне на дарове

На среща с Института „Серафико“ в Асизи, по повод 150 години от основаването му, папата потвърждава стойността на човешкия живот и по-специално на хората с увреждания. За Франциск това трябва да бъде „цел на цивилизацията“ и всеки, включително политиката, да се грижи за него, защото „това не е еднопосочен жест, а споделяне на дарове“.


„Всяка човешка личност е ценна, има стойност, която не зависи от това, което притежава или от неговите способности, а от простия факт, че той е личност, образ на Бог“. Това изтъкна папа Франциск в словото си пред представителите на Института „Серафико“ в Асизи, които прие на аудиенция в зала Павел VI, по повод 150-годишнината от основаването му. „Серафико“ е църковна организация с нестопанска цел, който насърчава и извършва дейности по рехабилитация, психообразователни и социално-здравни дейности за деца и младежи с физически, умствени и сетивни увреждания.

Припомняйки посещението си в структурата на 4 октомври 2013 г. и основателя Св. Лудовик от Касория, който вдъхновен от любящото внимание на Свети Франциск към болните и маргинализираните, създаде институт за слепи и глухонеми, папата отбелязва, че „ако увреждането или болестта правят живота по-труден, не по-малко си струва да се живее и да се живее пълноценно“:

„Важно е да гледаме на човека с увреждания като на един от нас, който трябва да бъде в центъра на нашите грижи и загриженост, както и в центъра на вниманието на всички, включително и на политиката – подчерта папата. Това е цел на цивилизацията. Приемайки този принцип, човек осъзнава, че човекът с увреждания не само получава, но и дава. Грижата за тях не е еднопосочен жест, а размяна на дарове“.

За папата това е принцип, който важи за всички, защото е вписан в „съвестта, която ни кара да почувстваме нашето състояние като единство между всички човешки същества“. Това е онази „връзка на братство“, за която Франциск говори в енцикликата Fratelli tutti, подписана точно в Асизи: „Затова е необходимо да осъзнаем напълно този принцип и да бъде развит и когато става дума за разпределяне на общото благо, за да не се случи тези, които най-много се нуждаят от помощ, да бъдат лишени от нея“.

Папа Франциск посочи и „много други структури“, които извършват служение като предлаганото от „Серафико“ в Асизи, които „понякога се борят да оцелеят или да се възползват максимално от услугите си“ и за които „необходима е солидарността на много хора“: „Държавата и публичната администрация трябва да свършат своята част – посочи папата. Не могат да бъдат оставени сами многото семейства, принудени да се борят в подкрепа на децата в затруднение, с голямата загриженост за бъдещето, което ги очаква“.

Папата подчерта особената връзка, която се установява с родителите на децата за които института се грижи, като посочи, че „дейността му не се ограничава до професионална помощ, а гарантира персонално внимание и грижа“. Това е така, защото „логиката на „Серафико“ е любовта, онази любов, която се научава от Евангелието в училището на Св. Франциск и Св. Лудовик; любов, която се вижда в очите или жестовете, предвижда желанията, не се отказва пред умората, намира сили да започва отначало всеки ден и се радва на всеки малък напредък на подпомагания човек“.

В заключение папа Франциск се позова на социално-политическата линия на Института с цел „стимулиране на обществото да преосмисли себе си, като се започне от последните“, което се наблюдава в добрата му интеграция „в рамките на инициативата „Икономика на Франциск“, помагайки за обновяването на икономиката в дух на справедливост и солидарност“. Накрая папата прикани участниците в дейността на „Серафико“ в Асизи, да продължат по стъпките на светците, а тяхната работа винаги да носи „аромата и радостта на мисията“.

Ежедневно, „Серафико“ приема и лекува 165 пациенти, идващи от 15 региона на Италия, за общо 13 219 рехабилитационни лечения и 24 236 образователно-професионални лечения годишно: от тях 10 820 в лаборатории, 12 012 в резиденции и 1404 в жилищни структури.

Източник: vaticannews.va

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal