Ренета Трифонова: Християните и конспирациите


Автор: Ренета Трифонова

Вярата в конспиративни теории е равносилна на вярата в това, което казва врачката. Това особено касае християните, които всеки ден си казват молитвата и знаят, че човешкият живот е в Божиите ръце. Да вярваш, че нещо ще се случи по план, след като знаеш, че всичко зависи от Бога, е кощунство. Християни да се занимават с конспиративни теории е същото като да ходят при баячки, които да им казват кога ще се оженят или да плащат на телевизионните екстрасенси, за да им тълкуват сънищата. Конспиративните теории нямат нищо общо с християнската есхатология, по-скоро имат общо с бабините деветини.

Конспиративната теория е привлекателна, защото оправдава нашето недоволство срещу несправедливостите в света, нашите лични неуспехи, нашият бунт срещу системата и … нашата гордост. За християните обаче конспирациите са не само изключително вредни, но и може да се окажат пагубни, защото изместват реалността от тяхното съзнание и те започват да живеят с надеждата тази конспирация да се случи, като незабележимо подчиняват целия си живот на нея, а не на Бога. За съжаление вярващият човек много по-лесно попада в капана на конспиративните теории, отколкото един атеист. Причината е човешката гордост и нежеланието да си признаем, че животът ни не е подчинен на Бога, а на някаква друга вяра и друг бог.

Ако разпространението на тази друга вяра касае само нашият избор, това не е проблем за другите, защото всеки отговаря за себе си пред Бога. Ако обаче тази заблуда може да погуби човешки живот, тогава е престъпление.

Източник: hristianstvo.bg

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal