Престави се в Господа Васил Петров, дългогодишен преподавател в Пловдивската духовна семинария и асистент в катедра „Теология“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“


Починал е Васил Петров, дългогодишен преподавател по Омилетика и Апологетика от Пловдивската духовна семинария “Св. св. Кирил и Методий” и асистент в катедра “Теология” на ПУ “Паисий Хилендарски”.

Това съобщава фейсбук страницата на Катедра “Теология“ на Пловдивския университет:

“Беше невероятен човек, пример, учител и авторитет! Днес той ще се радва с ангелите и ще се моли за нас, защото ни преподаде тази любов към Бога на всички нас, даде сърцето и душата си за нас и Светата Църква! Винаги ще бъде дълбоко в сърцата и молитвите на своите ученици и студенти! Благодарим ти за всичко! Бог да прости един голям човек и наш учител Васко Петров!”

Бог да го прости и упокои в Своето Царство!

Източник: hristianstvo.bg

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal