Епископът на Карансебеш дари кръв в рамките на кампания, инициирана от млади хора от Епископията

RO


5.11.2021

Асоциацията на румънската православна младеж от Банатул де Мунте организира тази седмица кръводарителска кампания в Центъра за кръвопреливане в Решица.

От 43-ма души, които се включиха в инициативата, само 20 отговаряха на условията. Силата на примера обаче беше по-важна, защото в последния ден към младежката кампания се присъедини и Епископът на Карансебеш Лукиан, който даде личен и достоен за подражание пример на милосърдие.

Източник: basilica.ro

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal