В Сърбия отбелязаха 20 години от възстановяването на религиозното обучение

4.11.2021


На 4 ноември с Международна научна конференция в Православния богословски факултет на Белградския университет в Сърбия беше отбелязана двадесетата годишнина от възстановяването на религиозното обучение за учениците в страната.

На честването, организирано от Отдела за религиозно образование на Белградско-Карловацката архиепископия и Православния богословски факултет на Белградския университет, присъстваха деканът на факултета прот. д-р Зоран Ранкович, министърът на образованието, науката и технологичното развитие Бранко Ружич; епископи на СПЦ, представители на християнските деноминации в Сърбия, на мюсюлманската и еврейската общност, представители на държавни иституции, богослови, учени от различни области от Сърбия и чужбина.

Събитието беше открито от Сръбския патриарх Порфирий, който в словото си направи оценка на изминалите двадесет години и разгледа чествания юбилей от три гледни точки. Патриархът посочи, че историческата перспектива позволява от дистанцията на изминалите двадесет години да се направи оценка на постигнатото, както и „реалистично и критично да погледнем къде сме в момента“. Вторият аспект, на който се спря патр. Порфирий, беше мястото на учебния предмет в образователната система на Сърбия, което според него определя до голяма степен неговите съдържателни, организационни, кадрови и други проблеми. Третият въпрос, засегнат в доклада на предстоятеля на Сръбската църква, беше насочен към бъдещето и какво е необходимо, „за да направим тези часове по-добри, така че броят на учениците да не намалява“.

Поглеждайки назад към началото на процеса по възстановяване на религиозното образование в Сърбия, патр. Порфирий благодари на участниците в онези събития. Някои от тях присъстват в залата, други са „в прегръдките на Авраам“, каза патриархът, но без тях днес нямаше да има какво да честваме. Сред главните действащи лица тогава са не само Сръбският патриарх Павел и православни духовници и богослови, но също представители на мюсюлманското вероизповедание, както и на християнските деноминации в страната.

Патр. Порфирий особено наблегна върху статута на учебния предмет „Православен катехизис“. Той посочи, че тъй като учебната дисциплина не е задължителна, организацията на учебния процес е затруднена, часовете се провеждат след всички други уроци, има трудности при сформирането на групите и те през последните години са се задълбочили още повече. Това, от своя страна, води до проблеми със статута на учителите по „Православен катехизис“, които се назначават всяка година наново и не могат да разчитат на сигурност и стабилност при професионалната си реализация. Според него решаването на тези проблеми ще доведат до по-качествено религиозно образование и до по-голям интерес на учениците към веронауката.

В същото време патр. Порфирий подчерта, че тъй като предметът е конфесионален, той следва да протича под стриктния надзор на Църквата.

Правейки цялостна оценка на процеса по възстановяване на религиозното образование в Сърбия, патриархът отбеляза, че е бил установен модел, който осигурява пълно зачитане на индивидуалните и колективните религиозни права и пълно равенство в плуралистичното сръбско обществото. „Този модел принадлежи към семейството модели на конфесионално религиозно образование, което съществува в Европейския съюз, а също така е в традицията на предвоенното Кралство Югославия“, каза предстоятелят на Сръбската църква. Въвеждането на религиозно образование в Сърбия е резултат от доброто сътрудничество между църквите, религиозните общности и държавата, подчерта в заключение той на конференцията по случай двадесетата годишнина от възстановяването на религиозното образование в Сърбия.

Връщането на предмета „Православен катехизис“ в системата на сръбското образование става с постановление на правителството на Сърбия през 2001 г. На 2 ноември се състои първият урок по веронаука в ОУ „Крал Петър Първи Караджорджевич“ в Белград. На него учител на първокласниците е тогавашният Сръбски патриарх Павел, а на урока присъства министър-председателят Зоран Джинджич. Официално предметът се казва „Православен катехизис“ и е задължителноизбираем. Учениците могат да избират между него и „Гражданско образование“.

Браничевски еп. Игнатий тогава е назначен от Св. Синод на СПЦ за връзка с Министерството на образованието и спорта относно организацията за включване на религиозно обучение в училищната система. Еп. Игнатий е автор и на учебниците по „Православен катехизис“.

Преди няколко години беше направена преоценка на учебниците и на начина на провеждане на религиозното образование в Сърбия. Тогава бяха отчетени пропуските и започна реформа, която цели да приближи учебното съдържание и цялостния подход към съвременните ученици. Повече за това – тук.

В момента в Сърбия около четиристотин и петдесет хиляди ученици изучават „Православен катехизис“, а около триста и петнадесет хиляди са избрали гражданско образование. Учителите по Религия са две хиляди и сто, от които 1602 са православни, 247 са по ислям, 131 са от Римокатолическата църква, а 30 са от протестантските църкви.

У нас двадесет години от възстановяването на религиозното образование в България се навършиха през 2017 г. Годишнината премина почти незабелязано. По този повод Центърът за образователни инициативи „Двери“ издаде сборник (тук), който беше представен в салона на Софийската митрополия (тук).

Източник: dveri.bg

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal