Видинска Митрополия организира социална кухня за бездомни и възрастни хора под прага на бедността

Photo: facebook.com/Vidinska.mitropoliya


DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal