Папа Франциск: Религиите и образованието за един свят на всеобщо братство | VIDEO

In other languages: ENIT


Със слово към участниците папа Франциск откри във Ватикана срещата „Религиите и образованието: към Глобалния образователен пакт“. „ За нас – каза папата – е важна цялостната формация, която не е само познаване на себе си, но на брата, творението и Трансцендентното, защото не можем да премълчаваме пред новите поколения истините, които осмислят живота“. Приносът на религиозното образование в съвместното съществуване бе в центъра на словото на Вселенския Патриарх Вартоломей.

Светла Чалъкова – Ватикана

„Както в миналото, така и днес, с мъдростта и хуманността на нашите религиозни традиции, ние искаме да бъдем стимул за подновено образователно действие, което може да накара универсалното братство да расте в света“. Това каза папа Франциск пред представителите на световните религии, участници в срещата, която се проведе тази сутрин в Климентинската зала на Апостолическия дворец във Ватикана на тема „Религиите и образованието: към Глобалния образователен пакт“, която се помества в рамките на Глобалния образователен пакт, световно събитие, обявено от папа Франциск на 12 септември 2019 г., за да възпита ново поколение в братството, мира и справедливостта:

 „Ако искаме по-братски свят – каза папата, цитирайки своята енциклика„ Fratelli tutti “ – трябва да възпитаме новите поколения да разпознават, оценяват и обичат всеки човек извън физическата близост, извън мястото в света, където e роден или където живее“.

Освен това „образованието ни ангажира никога да не използваме Божието име, за да оправдаваме насилието и омразата към другите религиозни традиции, да осъждаме всички форми на фанатизъм и фундаментализъм и да защитаваме правото на всеки човек да избира и да действа според собствената си съвест. Образованието ни ангажира да обичаме майката земя и да избягваме разхищението на храната и ресурсите, както и да споделяме повече от благата, които Бог ни е дал за живота на всички“.

И ако в миналото „дори в името на религията“ да е имало дискриминация, и да не са били зачитани правата на жените и слабите или е била толерирана експлоатацията на творението, „днес – каза папата – ние искаме да заявим, че нашите религиозни традиции, които винаги са били действащите лица на грамотността до висшето образование, засилват мисията си да възпитават всеки човек в неговата цялост: глава, ръце, сърце и душа, тоест в цялата му красота“.

Приносът на религиозното образование по въпроса за съвместното съществуване с тези, които са различни в съвременните мултикултурни общества, беше подчертан в словото на Вселенския патриарх Вартоломей, за когото в този контекст „децата и младите хора ще разберат, че интересът към развитието на тяхната собствена религиозна идентичност не само не представлява пречка за общуване с различните, а че представлява основа и предпоставка за откритост към другия. Само тези, които притежават една идентичност и я ценят, могат да проявят истински интерес и към идентичността на другия, да общуват и да си сътрудничат с него „.

Събитието е част от образователния пакт, с който папа Франциск предлага широкообхватен съюз, способен да отговори на драматичните последици от пандемията чрез глобално сближаване в образованието. С преустановяването заради пандемията на световното събитие в Рим, стартирано от папа Франциск през 2019 г., местните инициативи се умножиха почти навсякъде и придобиват значимо значение на различни институционални нива. „Тази световна среща на представителите на религиите придобива историческо значение. Това е поредната стъпка в дългия процес на диалог и участие към единството“, обяснява бележка от Конгрегацията за католическо образование.

„Образователният пакт – се чете – не е просто предложение, а се характеризира с конкретността на предложенията. Става въпрос за наличието на стратегическа визия, способна да породи пътища и проекти на всички образователни, научни и социални нива”. Текстът завършва, припомняйки, че „чрез образованието религиите допринасят за популяризирането на личността и възнамеряват активно да си сътрудничат с международни организации, за да възпитават новите поколения в културата на мира и братството“.

Тук може да прочетете всичко за посещението на Вселенския Патриарх в Рим.

Източник: vaticannews.va

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal