Папа Франциск към COP26: Уважение към творението, ближния и Бога | VIDEO & СНИМКИ

In other languages: ITEL


По време на срещата бе подписан призив към участниците в 26 -тата конференция на ООН по изменението на климата – Cop26, която ще се проведе в Глазгоу, Шотландия, от 31 октомври до 12 ноември, и който папа Франциск лично предаде на Алок Кумар Шарма, назначен за председател на срещата на върха COP26, и на италианския министър на външните работи и международното сътрудничество на Италия Луиджи Ди Майо.

Нужна е смяна на посоката

„Признаването, че светът е взаимосвързан, означава не само разбиране на вредните последици от нашите действия, но и идентифициране на поведение и решения, които трябва да бъдат приети с поглед към взаимозависимост и споделяне“, пише папа в послание, което бе връчено по време на срещата. „Не може да действаме сами, ангажиментът на всеки един да се грижи за другите и околната среда е основен, за да доведе до спешна промяна на посоката и който също трябва да бъде подхранван от собствената вяра и духовност“, предупреждава папа Франциск. „Днешната среща, която обединява много култури и духовност в дух на братство,  засилва съзнаването, че сме членове на едно човешко семейство: всеки от нас има своя вяра и духовна традиция, но не съществуват културни, политически или социални граници и бариери, които да ни изолират.

За да осветлим този поглед, искаме да се ангажираме с бъдеще, оформено от взаимозависимост и съвместна отговорност. Всичко в света е тясно свързано“, казва Франциск въз основа на енцикликата Laudato si’: „Не само науката, но и нашите вярвания и нашите духовни традиции подчертават тази връзка, която съществува между всички нас и с творението. Ние разпознаваме знаците на божествената хармония, присъстващи в естествения свят: нито едно създание не е самодостатъчно, а е в зависимост от другите, за да се допълват, в служба един на друг“.

Да противодействаме на културата на отхвърляне

„Нека противодействаме на културата на отхвърляне, която преобладава в нашето общество и която се основава на това, което нашият съвместен призив нарича„ семената на конфликта: алчност, безразличие, невежество, страх, несправедливост, несигурност и насилие“, апелира папа Франциск. „Тези семена на конфликт причиняват сериозните рани, които нанасяме на околната среда, като изменението на климата, опустиняването, замърсяването, загубата на биологично разнообразие, което води до разпадането на съюза между хората и околната среда, който трябва да бъде огледало на творческа любов към Бога, от която идваме и към която вървим“.  

Уважение към творението, ближния и Бог

Папата посочва конкретно два пътя за грижата за общия дом: „пример и действие“, а от друга „възпитание“.  Едно предизвикателство, което има „аромата на надеждата“, посочва папата, тъй като „несъмнено човечеството никога не е разполагало с толкова много средства за постигане на тази цел, колкото днес. Затова запомнете „призванието да уважавате“: „Уважение към творението, уважение към другите, уважение към себе си и уважение към Създателя – посочва папата в посланието. Но също така и взаимното уважение между вяра и наука, за създаването на диалог между тях, ориентиран към грижата за природата, защитата на бедните, изграждането на мрежа от уважение и братство“.

От COP26 ефективни отговори

„Това, което можем да постигнем, зависи не само от възможностите и ресурсите, но и от надеждата, смелостта и добрата воля – завършва папата. Взаимозависимост и споделяне, любов, призвани да уважаваме: това са ориентирите в работата ни за грижата за общия дом. Срещата COP26 в Глазгоу е спешно призована да предложи ефективни отговори на безпрецедентната екологична криза и кризата на ценностите, в които живеем, и по този начин да предложи конкретна надежда на бъдещите поколения: искаме да я придружим с нашия ангажимент и нашата духовна близост“.

Източник: vaticannews.va

Тук може да прочетете всичко за посещението на Вселенския Патриарх в Рим.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal