Митрополията на Зихни и Неврокоп: Нека да не избързваме с изводите, а да изчакаме окончателното решение на апелативния съд

In other languages: EL


Свещената Митрополия на Зихни и Неврокоп чрез своя юрисконсул адвокат Констандинос Пехливанис публикува своята гледна точка относно решението на Тричленния наказателен съд в Солун, който осъди Митрополита на Зихни и Неврокоп г-н Йеротей и неговия протосингел на четири години затвор, заменяйки лишаването от свобода с глоба в размер на 7 300 евро. Защитата на Митрополита е обжалвала решението на Окръжния съд пред Апелативния съд в Солун. Все още съдът не се е произнесъл по въззивната жалба.

В съобщението от Митрополията, г-н Пехливанис заявява, че трябва да се изчака окончателното решение на гръцкото правосъдие, тъй като продължават да се повдигат въпроси и празноти относно предполагаемото участие на Митрополията, визирайки Митрополита и протосингела, в този казус. Пехливанис призова да не правят пребързани изводи преди да е излязло окончателното решение на Апелативния съд в Солун.

Той подчерта, че съдебно решение не е окончателно, както и това, че вече е подадена въззивна жалба пред Апелативния съд в Солун.

Юрисконсулът на Митрополията заяви, че Митрополит Йеротей и протосингелът отказват да признаят съдържанието на обвинителния акт, съответно и своята вина за извършването на това престъпление – присвояване на чужда собствност.

Пехливанис подчерта, че един от обвиняемите, който е свещеник е оневинен на първа инстанция, а в обвинителния акт се заявява, че е съучастник с другия обвиняем, който е осъден на първа инстанция (Митрополит Йеротей). Според него оправдателното решение за единия, би повлякло оправдателни присъди на втора инстанция и за другите двама, които са осъдени.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal