Културното наследство на мюсюлманите в България ще се изучава от учени от БАН със съдействието на Главното мюфтийство


На 1 октомври 2021 г. ИЕФЕМ – БАН стартира изпълнението на научно-приложен пилотен проект „Преоткриване на културното наследство на мюсюлманите в България (1920-1950 г.)“ със  съдействието на Главното мюфтийство в България, с финансовата подкрепа на програма „Застрашени архиви“ на Британска библиотека и на благотворителната фондация „Аркадия“, основана от Лисбет Раузинг и Питър Болдуин, Великобритания. Планираните дейности включват: проучване, дигитализиране, описание и популяризиране на непубликувани документи (печатни, ръкописни и илюстративни), собственост на Главното мюфтийство, които дават информация за историята, ежедневния и празничния живот на местните мюсюлмански в България в периода от 1920 до 1950 г. Целта на проекта е разкриване на нови архивни данни, запазването и популяризирането им в дългосрочен план. Дигитализираните и описаните материали ще бъдат достъпни в Народописния архив на ИЕФЕМ – БАН и на уебсайта на програма „Застрашени архиви“ на Британска библиотека, а също така те ще бъдат предоставени и в архива на Главно мюфтийство. Проектът ще бъде изпълняван от група изследователи от ИЕФЕМ – БАН в периода октомври 2021 – октомври 2022 г. под ръководството на гл. ас. д-р Йелис Еролова Ахмедова. За повече информация, моля вижте: http://eap.bl.uk/project/EAP1392

Източник: grandmufti.bg

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal