За нов Митрополит на Перистери е избран известният Архимандрит проф. д-р Григориос Папатомас

In other languages: EL EN


Днес на 8 октомври 2021, на своето пето редовно заседание Свещената Йерархия на Еладската Църква избра Архимандрит проф. д-р Григориос Папатомас за нов Митрополит на Свещената Митрополия на Перистери с 64 гласа на първи тур.

Другите двама претенденти Архимандрит Калиникос Николау събра 33 гласа, а Архимандрит Герасимос Карамоленгос 8 гласа.

Митрополията на Перистери, която обхваща голям район в Атина е една от най-многолюдните и богати митрополии в Гърция. Архимандрит Григориос Папатомас е най-правилният избор за нов Митрополит на Перистери.

Известният по целия свят, най-вече в научните и църковните среди, Архимандрит проф. д-р Григориос Папатомас е роден в село Намата, район Аскион, област Козани през 1960 г.

Той е професор по канонично право в Богословския факултет на Каподистрийския университет в Атина от 2010 г., в Православния Богословски институт Свети Сергий в Париж от 1994 г., както и в Междууниверситетската програма за докторски изследвания Сократ–Грацианус (Париж XI) от 2000 г.

Завършил е право и богословие в Аристотелския университет, а в Париж магистратура, докторантура и доцентура както по богословие, така и по право.

Бил е учител по религия в редица училища в Козани и кастория, в гръцките училища в Париж, Талин, Рига и Атина, както и в съответните висши учебни заведения в Париж, Талин, Рига и Атина като редовен преподавател.

Преподавал е на три континента – Европа, Азия и Африка в над 20 университета. Има издадени над 21 книги с научно-богословска и правна тематика, над 100 научни монографии в гръцки и чужди научни списания с историческо, богословско, религиозно и право съдържание и най-вече в сферата на каноничното право, което е неговата тясна специалност. Неговите трудове са преведени на над 16 езика.

Участвал е в над 90 научни конграса в Гърция и в чужбина.

Отслужил (отбил) е военната си служба като артелерийски запасен офицер. Знае отлично освен майчения си съвременен гръцки език, но и старогръцки език, иврит, латински, английски и френски език. На добро ниво владее също руски и италински език.

Служил е като свещенопроповедник в Митрополията на Полиани и Килкис, бил е Игумен на Монастира на Свети Георги в Лофос, Килкис, Протосингел на Митрополията на Галия, предстоятел на Катедралния Свещен Храм на Свети Стефан в Париж и свещенопроповедник на Свещената Архиепископия на Атина през последните 11 години.

Достоен! Άξιος!

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal