Енорията в Мантулеаса, Крайова, дари раници на ученици за новата учебна година


Енорията в Мантулеаса, Крайова, инициира благотворителна акция за подпомагане на деца от семейства в затруднено положение.

С подкрепата на енориашите, 26 ученици получиха раници, оборудвани с необходимите училищни пособия, за новата учебна година.

Всичко това е важно за укрепване на взаимоотношенията и сътрудничеството между Църквата и училищата. Нашата енория продължава поредицата от благотворителни действия, особено за социално слабите семейства.“ – каза дякон Михнеа Балтеану.

Източник: ziarullumina.ro

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal