Вселенският Патриарх и Папа Франциск участваха в Папския латерански университет на форум за опазване на околната среда | VIDEO & СНИМКИ

In other languages: EL


Днес на 7 октомври 2021, в папския лутерански университет беше открита катедра по екология на името на Вселенския Патриарх Вартоломей и на Папа Франциск. Тази катедра подчертава общите усилия на Православната и Римокатолическата Църкви във връзка с опазването на околната среда и богословието на Църквата за сътворението.

По решение на папата за ректор на университета за първи път беше избрано лице, което не е клирик.

***

Папа Франциск откри тази сутрин в Папския латерански университет курс за изучаване на екологията и околната среда, озаглавен „Грижа за нашия общ дом и защита на творението“. В послание до кардинал Анджело де Донатис, велик канцлер на Папския Латерански университет, папа Франциск обяснява причините за вниманието на Католическата църква по темата за цялостната екология и признава ролята на Вселенския Константинополски Патриарх Вартоломей I за грижата за околната среда сред християните.

В присъствието на Патриарх Вартоломей I, Одри Азуле, генерален директор на ЮНЕСКО, учители и студенти, папа Бергольо осъди „нечестивите действия“, резултат от политика, икономика и обучение, свързани с непосредствения резултат, в полза на частни интереси, срещу земята и природата, чийто живот е застрашен, както и злото, което причиняваме на планетата.

Отговорност пред изключените

Папата обясни, че целта на курса е „да трансформира, също и сред вярващите, интереса към околната среда в мисия, изпълнявана от обучени хора, резултат от адекватен образователен опит. Това е най -голямата отговорност пред тези, които поради влошаване на околната среда са изключени, изоставени и забравени„. Дело, към което „Църквите по призвание и всеки човек с добра воля са призовани да дадат своя принос, превръщайки се в глас на онези, които нямат глас и които се поставят над отделните интереси“.

Това го изискват, посочи папата, „сериозните последици, които липсата на екологично съзнание причинява не само на околната среда, но и на човешките отношения и социалния живот, подхранвайки културата на отхвърляне, която означава преди всичко изключване, бедност, неравенство, принудително изместване на населението, липса на задоволяване на основните нужди“.

Курсът включва различни научни дисциплини като богословие, философия, право и всички науки в икономическата, социалната и екологичната сфера, по начин, който да създаде това „единство“ в многообразието на творението.

Дългът да гарантираме опазването на екосистемите

Вярващи и невярващи, имаме дълга да гарантираме не само абстрактна устойчивост или да прокламираме благото на бъдещите поколения, но и да подготвим средствата за защита на различните екосистеми и техните компоненти, знаейки, че не е възможно да се разпореждаме с тях без мярка„. „Ежедневно, цялото човешко семейство се убеждава, че грижата за творението е свързана с напредъка на науките, взаимоотношенията между различните култури, процесите на изграждане на мир и сътрудничество, както и изисква нов прочит на основните принципи на социалното живот“, посова папата в писмото. „Пред деградацията, която заплашва планетата, изрази като свобода, справедливост, взаимно уважение, солидарност, общо благо, са лишени от всякакъв смисъл и се използват за оправдание на всяко действие“. Оттук и необходимостта от „възпитание и обучение“, които „остават основните пътища за грижа към околната среда към подходяща екологична отговорност“.

Споделена грижа за творението между католици и православни

Франциск пише, че екологичното внимание на Католическата църква се корени в нейната собствена социална доктрина, в която се съдържат принципи като „всеобщо разпределение на благата и рационалното използване на ресурсите“, заедно с оперативни указания като „предотвратяване на щети върху околната среда, стабилизиране на климата, опазване на биоразнообразието, водите и земята„.

Папата посочва приноса на Константинополската Вселенска Патриаршия, „сред християните да узрее грижата за екологичния въпрос и как да се запазят даровете на творението, на природното наследство, както и с многобройни инициативи за засилване на вниманието на вярващи и други религиозни общности по въпроса за зачитането на околната среда. Папата цитира изказването на патриарх Вартоломей на Симпозиума за околната среда в Санта Барбара, САЩ, през 1997, в което посочва, че „изчезването на видовете, унищожаването на биологичното разнообразие, климатичните промени, причинени от унищожаването на горите, замърсяването на водата, въздуха и живота, са грехове“, съобщават от vaticannews.va

Накрая и Вселенският Патриарх Вартоломей произнесе реч на английски език, която направо силно впечатление на присъстващите гости.

Тук може да прочетете всичко за посещението на Вселенския Патриарх в Рим.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal