Вселенският Патриарх Вартоломей: Светът преди пандемията вече не съществува и ние имаме в ръцете си възможността да изградим ново начало – едно ново начало, където можем да бъдем ЗАЕДНО | VIDEO & СНИМКИ

In other languages: IT – FR 


Реч на Негово Всесветейшество Вселенския Патриарх Вартоломей I пред християнската общност Sant’ Egidio

Уважаеми представители на световните религии,

Уважаеми представители на държави и световни организации,

Уважаеми участници,

В края на 2019 г. светът беше разтърсен от информация, идваща от Китай, от град Ухан, където странна нова болест започна да заразява огромен брой хора, причинявайки безброй жертви. Въпреки преобладаващия глобализъм, планетата се бореше с големи икономически и финансови кризи в различни части на света, характеризиращи се с напрежение между великите сили; прехвърлянето на цялото население и все по-масовите миграции разтърсиха второто десетилетие на 21-ви век, причинявайки негативни последици като появата на нови и спящи националистически идеи сред много народи по света.

Религиозният фундаментализъм се стреми да осуети диалогът за мирно съжителство и сътрудничество между религиите.

Един нерегламентиран икономизъм продължи без колебание в безконтролната си експлоатация на природни ресурси, чиито последици върху климата са налице, които всички могат видят. За много кратко време пандемията от коронавирус Covid-19 се вписа в тази мрачна картина, която ще промени общото възприятие на планетата. Несигурността, причинена от новата болест, която се е разпространила във всяко кътче на света, последиците от блокирането на света, за което никога не се е предполагало и мислило, доведе до появата на нови знания и възприятия сред всички народи по света. Никой, богат или беден, от Северния или Южния полюс на планетата, принадлежащ към която и да е култура или религия, или политически и икономически ред, не може да каже, че е в безопасност от тази напаст на 21-ви век.

Днес бавно виждаме светлина в края на тунела. Можем ли да се върнем към живота на предишния свят, все едно нищо не се е случило, или това събитие може би ще насочи живота на народите на земята към един различен свят с надеждата, че той ще бъде по-добър? Нашият отговор на този въпрос е само един: Предишният свят вече не съществува и ние имаме в ръцете си възможността да изградим ново начало – едно ново начало, където можем да бъдем ЗАЕДНО. Попадайки на това важна уговорка, можем само да потвърдим вече принципите, които вече знаем, но сега имаме задължението да ги превърнем в конкретна реалност.

Нека започнем отново, като потвърдим това, което пандемията направи по-очевидно: принадлежността към единственото човешко семейство на всички народи на земята и вниманието за творението, което успя да си почине и да се обнови, като ни накара да намерим живот на много места, където беше невъзможно да си представим преди няколко месеца по-рано.

Неотдавнашен документ от нашата Вселенска Патриаршия заявява, че „истинският научен напредък (в области като молекулярната биология и по-специално геномиката) показва, че самата концепция за отделни раси или отделни генетични кодове в рамките на човешкия вид са жестока фантазия, без основание в биологичната реалност. Отровната представа за раса остава част от концептуалния свят на късната модерност… Има само един човешки род, към който принадлежат всички хора и всички са призвани като един човек да станат един народ в Бога Творец. Няма човечество, освен единното универсално човечество…”. Следователно е от съществено значение всички заедно да разпознаваме на всички нива не само концепцията за правата на човека, но и принадлежността към единното човечество, с всичките му особености, култури и личностни. Началото след пандемия не може да пренебрегне тази аксиома, която премахва всяка концепция за разнообразие и благоприятства признаването като едно семейство.

За да разпознаем другия, първо трябва да „познаваме“ другия в неговата културна, социална, етична, религиозна, традиционна цялост.

Познаването на идентичността на другия означава да слушаме другия, не да го хомогенизираме в една глобална идентичност, а да „разберем“ неговата специфичност. Важно е да се предприеме нов път към глобализацията, към който съвременните комуникационни системи ни въведоха, не за издигане на бариери, а за спасяване на особеностите на всеки народ, на всяка територия, на всяка култура, а не като се затваряне в себе си. Опасността винаги присъства в много общества, но за да накара другия да разбере и да се свърже с него.

Една система наа взаимоотношения, която се основава на знания и разбиране, има способността да хармонизира дори крайностите, както ни показа периодът на пандемията, създавайки нови форми на икономиката, по-внимателни към нуждите на хората; към предизвикателствата на бедността; към възможността за избягване на ненужната миграция, ако условията на живот биха могли да се считат поне за приемливи; до възможността за споделяне, също като се спазват икономическите принципи, които управляват избора на различните държави; до използването от всички земни блага, без да се стига до форми на експлоатация на хора и ресурси, които често са причини за конфликти.

Светът след пандемията трябва да произведе и трети принцип, заедно със знанието и разбирането: взаимното уважение. Уважението и уважението един към друг, разговорите и изслушването правят горните принципи изпълними. Преодоляването на религиозния фундаментализъм, абсолютния национализъм, утвърждаването на справедливостта на всяко ниво на човешкото общество, създаването на моменти на взаимно културно обогатяване, може да доведе нашето човечество към нови завоевания за живот, достоен във всяка област на човешкото познание и взаимно съжителство.

Светият и Велик събор на Православната Църква в Крит през 2016 г. тържествено потвърди, че „даровете на мира и справедливостта също зависят от човешкото взаимодействие“ и че „всеки човек, независимо от цвят, религия, раса, пол, националност, език, е създаден по образ и подобие на Божии и се ползва със същите права в обществото”.

Хора на вярата, политици, икономисти, философи и социолози, еколози, учени, мъже и жени с добра воля, след всяко сътресение в историята човешките общества са имали възможността да излязат по-добри и да напреднат в растежа във всички области или да се затворят, взаимно да се изключат, отваряйки вратите за нови конфликти и проблеми.

След тази пандемия същият въпрос възниква и за нас. Искаме ли да се се познаваме, разбираме и уважаваме един друг, за да дадем нова възможност на народите по света да живеят справедливо и в мир, защитавайки творението и всичко, което следва от него? Ако не го направим, последствията ще бъдат по-лоши за света, който оставихме след себе си.

Благодаря за вниманието.

Тук може да прочетете всичко за посещението на Вселенския Патриарх в Рим.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal