Архиепископът на Тиатира участва в конференция за съвременното робство | СНИМКИ

In other languages: ELEN


Международна конференция беше организирана съвместно от Лондонския университет „Света Мария“ и Свещената Архиепископия на Тиатира и Великобритания. Конференцията се проведе на 15 и 16 октомври 2021, и разгледа различни аспекти на съвременното робство и трафика на хора.

Конференцията се фокусира върху съществуващите и нововъзникващи иновативни практики в подкрепа на жертвите, оцелели и избягали от подобни ситуации на експлоатация и насилие.

Архиепископът на Тиатира Никита, който участваше в конференцията, разгледа задълбочено проблемите. В речта си той анализира начините и настоящите методи за справяне, както и практическото сътрудничество на участващите органи за ускоряване на процедурите за подпомагане на тези жертви.

Източник: thyateira.org.uk

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal