Архиепископът на Атина към Митрополита на Перистери: Необходимо е да се предефинира ролята на миряните и ролята на епископа, за да се спаси истинността и автентичността на Църквата

In other languages: EL


Днес на 17 октомври 2021, Архиепископът на Атина и на цяла Гърция г-н г-н Йероним II по време на хиротонията на новия Митрополит на Перистери г-н Григорий (Папатомас) заяви, че изборът му за митрополита като човек от борбената богословска наука изобщо не е случайно за тялото на Йерархията. „С този избор Йерархията искаше да актуализира важността на богословския дискурс днес. Вярно е, че за повечето християни богословският дискурс се отъждествява с нещо теоретично, академично и схоластично, нещо, което онеправдава стойността му. В нашата православна традиция богословският дискурс е в действителност богословски, само когато засяга ежедневието ни, когато има екзистенциални последици за начина, по който живеем. Следователно, богословският дискурс е от съществено значение при взаимодействието на теорията и практиката. Една теория, която не се трансформира в практика, става словесна и безполезна, но също така и акт, който не се основава на православни критерии, както ни я предадоха Христос и великите Отци на Църквата, не се различава от който и да е акт на друга религия, философия или политическа същност“.

Позовавайки се на пандемията, която засяга и Гърция, Архиепископът отбеляза следното:

Пандемията извади на повърхността значението на богословския дискурс. Защото природата на пандемиите, на болестите е свързана със смъртта. А смъртта за православната концепция е нещо неестествено, извън Божия план. Следователно, пандемията по обобщен начин застрашава живота, унищожава всяка човешка структура, разпространявайки навсякъде паника и безнадеждност. В такива кризи, по-специално се преценяват ефективността и качеството на политическите, социалните и религиозните структури. В този контекст на натиск, нашата Църква беше призована да се изправи пред безпрецедентните, но не неизвестни условия, в историята на човечеството и да заеме отговорна позиция. Отговорното отношение на Църквата също предизвика реакции, чрез които при някои се прояви дефицит по отношение на това какво представлява синодалната (съборната) система, какво означава послушание към епископа и каква е отговорността на епископа. Въпроси, които в крайна сметка са свързани с нашето възприятие за това какво представлява Църквата и каква е нейната идентичност. Поради тези причини, богословският дискурс придобива особена стойност, защото ще ни даде критериите чрез които ще извличем нашите църковни отговори. Но пандемията е капка в един свят, който е дестабилизиран чрез секуларизацията и оскверняването. Оскверняването премахва връзката на света с неговия Бог-Творец, който дава святост на всичко, което е Негово творение. Това води до резултат, светът и скитащият човек да изпаднат в положение на безсмисленост и без опрощение. Защото не покаянието на човека предизвиква Божието опрощение, а Божието опрощение е това, което прави възможно покаянието на човека“.

На друго място в своето слово Негово Блаженство той се обърна по-конкретно към Митрополита на Перистери като подчерта, че „е необходимо да се демонстрира значението на данъчния дискурс като функция, която определя критериите и условията за повторно прибягване към съвременните въпроси на човека. Необходимо е да се показва нагледно какво представлява Църквата и как тя се проявява като общност. Необходимо е да се предефинира ролята на миряните и ролята на епископа, за да се спаси истинността и автентичността на Църквата. Твоят опит по тези въпроси беше взет под внимание от Йерархията на Еладската Църква и ти беше избран за епископ в невралгичния град Перистери (сега район на Атина – Бел. прев.). Бих искал да те помоля като приоритет да разгледаш тези съществени въпроси и да превърнеш теорията в практика в енориите на изключителния град Перистери. Досега твоето йерархично и академично развитие ме кара да се надявам, че по акривия ще защитиш и подчертаеш автентичността на Църквата, нейното сотирологично съдържание и нейното есхатологично измерение. По този начин, не само за християните от Митрополията на Перистери, но и за твоите събратя епископи както и за мен лично, ти ще бъдеш образцов пример за подражание и гордост, един Божий дар”.

Източник: ecclesia.gr

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal