Архиепископията на Букурещ и Пробационната служба в Прахова: Подкрепа за обвиняемите в тяхната социална реинтеграция

In other languages: RO


В понеделник Архиепископията на Букурещ и Пробационната служба в Прахова подписаха протокол за сътрудничество, чрез който лицата, извършили престъпления, ще бъдат подкрепяни в процеса на тяхната социална реинтеграция.

Сътрудничеството ще осигури повече сигурност за обвиняемия и околните, и ще се старае към предотвратяване на рецидив.

За подпомагане работата на сътрудничеството ще участват и инспектори по безопасност на труда.

Източник: arhiepiscopiabucurestilor.ro

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal