Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Ιερά Μονή Οσίου Θεοδοσίου του Κοινουβιάρχου | ΦΩΤΟ


Τήν Κυριακήν, 4ην/17ην Ὀκτωβρίου 2021, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Συνοδείας ἐπεσκέφθη δι’ εὐχάς ἐπί τῇ ἑορτῇ αὐτοῦ τόν ἡγούμενον τῆς Μονῆς Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερόθεον ὑπέρ ἐνενηκοντούτην τήν ἡλικίαν καί ὑπέρ τεσσαρακονταετῆ εἰς τήν διακονίαν καί ηὐχήθη αὐτῷ, ἔτη ὅσα πλεῖστα, ἵνα ὁλοκληροῖ ταύτην.

Πηγή: jerusalem-patriarchate.info

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal