Ο παλαιογράφος Αγαμέμνων Τσελίκας στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης


Με τον Προϊστάμενο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ, Αγαμέμνονα Τσελίκα, Καθηγητή Φιλολογίας – Παλαιογραφίας συναντήθηκε χθες, 13 Οκτωβρίου 2021, ο Καθηγούμενος, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αραβισσού κ. Κασσιανός.

Κατά τη μακρά συζήτησή τους με τον Καθηγητή, εθίγησαν ζητήματα αφορώντα την Βιβλιοθήκη, το Ιστορικό Αρχείο και τις πρόσφατες εκδοτικές δραστηριότητες της Θεολογικής Σχολής, καθώς και προτάσεις για την περαιτέρω ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της.

Πηγή: facebook.com/halkitheologicalschool

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal