Среща на учители по религия се проведе в Букурещ


Учители по религия от Букурещ проведоха среща помежду си на 22 септември 2021.

От съображения за ковид безопасност, срещата се проведе онлайн, като модератор беше училищният инспектор Кристиан Алекса от Инспектората по образование в Букурещ.

Наред с учителите, в срещата участваше и главният инспектор в образователното министерство проф. д-р Василе Тимиш.

Както казаха участниците в срещата, „в контекста на трудния ковид период за всички, е нужно да се осигури рамка, в която децата да развиват своите личности и да се интегрират в обществото. И точно тук е мястото на учителите по религия, които имат възможността и доверието на обществото да разкрият на децата евангелските принципи, дара на вярата и живота на светците като образци за подражание“.

Главният инспектор призова учителите да се доближат до новите перспективи в психологията на религията: „Трябва да сме наясно с начина, по който в културно отношение религиозните чувства оказват силно влияние върху ежедневието – и на национално, и на европейско, и на международно ниво. Религиозните чувства влияят върху отношенията между хората. Те могат да бъдат определящи за добрите, или съответно лошите отношения между хората, а също определящи и за отговора, който ще получим от това, което сме преподавали в клас.

Отец Евген от Архиепископията на Букурещ, също участник в срещата, каза, че „Църквата и училището са призвани да предлагат на децата и младите хора не само наука и образование, но и смисъл на всичко това, и най-вече – надежда за по-добър живот. Живот в общение, любов и взаимно зачитане. Учителят по религия е апостол на Църквата. Неговата мисия е подобна на мисията на свещеника, а именно да оформя душите на младите хора и да ги подготвя за срещата им с Бога и с обществото. В едно дигитално общество, като днешното, където децата прекарват все повече време онлайн, учителят трябва да може да предостави на учениците критерии, които да ги ръководят при подбирането на разнообразната информация, идваща от всяка посока. Разбира се това може да се случи само и единствено с подкрепата на държавата и Църквата, които ние оказваме“.

В срещата участваха освен представители от Православието и Православната Църква, но също така и от други религии и църкви.

Източник: ziarullumina.ro

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal