Срещата на човека с Господ и смъртта

In other languages: EL


Господ към човека: Чедо мое, дай ми една минутка за спасението на душата ти.

Човекът към Господа: Отивай Си, нямам време.

Смъртта към човека: Хайде, хайде. Сега. Нямам време.

Човекът към смъртта: Дай ми, моля те, една минутка за спасението на душата ми.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal