Спомен за един достоен син на Църквата: 100 години от рождението на Ганчо Велев


Автор: Отец Михаил Михайлов, Софийска Митрополия

СПОМЕН ЗА ЕДИН ДОСТОЕН СИН НА ЦЪРКВАТА

Днес се изпълват сто години от рождението на един заслужил учител, под чиито грижи и преподавателски трудове мнозина църковници са обогатили своите знания по църковна история. Ето защо, добре е да днес да си спомним за г-н Ганчо Велев, по повод стогодишнината от рождението му.

Каквито и добри думи да се кажат за него биха били и уместни, но и същевременно недостатъчни за да опишат личността, съчетала в себе си човешко достойнство, християнска добродетелност, завидна ерудираност, похвално усърдие, преданост към Бога и Църквата, пълна отдаденост на дълга да сее Божието слово!

Наистина много може да се говори за г-н Велев, както сам той можеше много да каже по всеки въпрос, послужил за предмет на разговор, но и то не би било в състояние да обрисува в пълнота качествата на този бележит човек и учител, когото винаги ще помня като изключително скромен в своите претенции и изключително нескромен в своята работа, отговорност и постижения!

Затова, нека, спомняйки си днес за г-н Ганчо Велев, да молим Бог да упокои душата му и да бъдем уверени, че към личности като него с чиста съвест можем да отнесем думите на св. ап. Павел, който казва: „защото не тоя, който се сам хвали, е достоен, а оня, когото Господ хвали.“(II Кор. 10:18).

Източник: Facebook

Кратка биографична справка

Ганчо Велев Ганчев е роден на 23 септември 1921 г. в Пловдив. От 15 септември 1935 г. е стипендиант на Св. Синод в Пловдивската духовна семинария. Висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където едновременно учи в два факултета – Богословския и Филологическия.

През 1946 г. е назначен в Пловдивската семинария за преподавател по гражданска и българска църковна история. Тук той се утвърждава като историк и автор на редица статии, в които изследва живота и делото на изтъкнати църковници и свещенослужители. Сътрудничи на „Църковен вестник” и на издания, отпечатвани в Пловдив. След обединението на двете семинарии и преместването на Софийската „Св. Йоан Рилски” в Черепишкия манастир е поканен за преподавател по гражданска и църковна история – длъжност, която изпълнява до 1995 г.

В Софийската семинария Ганчо Велев предава своя опит на по-младите си колеги, като организира и провежда диспути, свързани с историята на Българската православна църква и светите обители. В битността си на учител се превръща в един от най-търсените за съвет и помощ от своите възпитаници, които му посвещават стихове и есета.

Всички празници и тържества в семинарията дълги години се ръководят от Ганчо Велев, а докладите му, изнасяни на научни конференции, предизвикват небивал интерес, за което си спомнят неговите възпитаници, днес преподаватели в семинарията.

След като умира през 1998 г., съпругата му предава неговата лична библиотека и архива му на Софийската духовна семинария.

Бог да го прости!

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal