Спира се регистрацията на „Българска Автономна Църква“


Пресконференция във връзка с няколкото направени опити за получаване на регистрация на Българска автономна църква от дирекция „Вероизповедания“ при Министерски съвет дадоха в пресклуба на БТА схиархимандрит Касиан, построил манастира „Благовещение“ в кюстендилското с. Копиловци и отец Запрян Писанов, който гради сам храм в Пловдивско.

„Целият свят е в тежка криза, пълна неуредица на всички нива. Светът си избра една посока – живеем така, че да устройваме земният рай, но той ни убягва и ценности като човешки добродетели, чест, достойнство искреност, доверие, обич и саможертва липсват. Тези ценности обаче са основните за нашето битие и човешко съществуване и без тях не можем да вървим напред. Необходимо е да направим равносметка за това, къде се греши. Трябва да търсим опора там, където са я търсили нашите деди и прадеди – в расото. От символ на добродетел обаче сега то е станало символ на позор. Опитваме се да спрем тази апостасия, а за да го направим, трябва да се обърнем към себе си и своите добродетели“, каза отец Касиан.

Той посочи, че са подадени документи за регистрация на Българска автономна църква в дирекция „Вероизповедание“ към МС, съгласно чл. 15 от Закона за вероизповеданията.

„Подаваме документите за пети път, включително и днес, но срещаме спънки. Самият Закон за вероизповеданията в България толерира нашите права. За да развиваме религиозна дейност, трябва да имаме регистрация, защото въпреки разрешителните за строеж на манастирите и храмовете, които изграждаме, дейността ни е стопирана“, каза отец Касиан.

Сред основанията за създаване на Българска автономна църква са посочени разграничението от Световния съвет на църквите, недопустимостта на намесата от времето на атеистичния режим на светската власт в живота на църквата, неприемливата календарна реформа през 1968 г.

Отец Касиан изтъкна още, че според учредителите на Българска автономна църква е недопустимо участието на духовни лица в светски организации, тайни общества, както и обвързването им със службите на Държавна сигуност.

Според учредителите на Българската автономна църква, е недопустимо даване на свето причастие без тайнство изповед, даване на свето тайнство кръщение без задължителното катехизиране и оглашение, както и задължителното трикратно пълно потапяне във водата на кръщавания. Учредителите са категорични, че недостигът на свещеници не може да се компенсира с ръкополагане на многобрачни за църковния клир, както и участието на представители на църквата в нецърковни мероприятия, концерти, надпявания, конкурси. Основателите на Българската автономна църква не приемат превръщането на храмови празници в курбани и пиршества, и на манастирите – в хотели и ресторанти, което според тях ги превръща от дом за молитва в дом за печалба. Те се обявяват и срещу нарушаването на чл.13 от Закона за вероизповеданията, отнасящ се до това, че тайната на изповедта е неприкосновена.

„Тези причини показват, че ние имаме неизгладими верови различия с господстващото Православно вероизповедание и за нас не е възможно да упражняваме конституционните си права на свободна вероизповед и религиозна практика“, каза още отец Касиан. Той уточни, че целта на Българската автономна църква е съхраняване и проповядване от нейните членове на чиста и непроменена християнска вяра и предание.

Източник: bta.bg

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal