ПЦУ има два пъти повече вярващи в сравнение с РПЦвУ | ПРОУЧВАНЕ

In other languages: UA


Повече от две трети от украинските граждани (72%) се определят като православни християни. 13% се определят като нерелигиозни, 8% – гръкокатолици, 2% – протестанти, 1% – римокатолици, 0.3% – мюсюлмани, 0.2% – юдеи.

Проучване от август, проведено от Украинския институт за бъдещето (Ukrainian Institute for the Future), установи още, че 43% от православните респонденти не принадлежат към нито една църква (в проучването думата „църква“ е объркана с „епархия“ – Бел. прев.), 39% от православните респонденти са членове на Православната Църква на Украйна. Само 16% от анкетираните посочват, че са членове на Руската Църква в Украйна.

Социолозиге са провели проучването сред 5000 респонденти.

То сочи още, че сред вярващите на Православната Църква на Украйна има хора от всякаква възраст, в сравнение с Руската Църква в Украйна. 40% от по-възрастното поколение, 39% от хората на средна възраст и 38% от младите хора принадлежат към ПЦУ.

18% от по-възрастното поколение, 16% от хората на средна възраст и 12% от младите хора принадлежат към РПЦвУ.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal