Престави се в Господа от коронавирус Йерей Александър Аншуков от Архангелска Епархия


На 3 септември 2021, на 67-годишна възраст, от COVID-19 се престави в Господа Йерей Александър Аншуков от Архангелска Епархия.

Бог да упокои душата му!

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal